Nye regler info.

Som en opfølgning på de afholdte OB-møder, får I denne mail med de vigtigste overskrifter vedr. de nye regler, for den kommende sæson.

PASSIVT SPIL

Den almindelige opbygning af vurderingen for passivt spil er uændret. Ligeledes er de almindelige regler for, hvornår der kan fløjtes for passivt spil samt at det forsvarende hold får tildelt et frikast fra det sted, hvor bolden er når der bliver fløjtet. Ligeledes falder forvarselstegnet hvis, der bliver givet en progressiv straf (gult kort, 2 min udvisning, diskvalifikation) samt hvis bolden rammer stolpen eller bliver pareret af målmanden.

Efter at have vist forvarselstegnet for passivt spil, har det angribende hold MAKSIMALT 6 AFLEVERINGER. Hvis der bliver dømt indkast eller frikast til det angribende hold, starter man ikke forfra med at tælle.

Forvarselstegnet for passivt spil bør kun vises, når en spiller har bolden under kontrol. En aflevering tæller når den er grebet af en medspiller. En aflevering tæller ikke, hvis den gribes samtidig eller efter, der bliver lavet et frikast mod spilleren eller hvis en gribning forhindres af et frikast.  Forsøg på afleveringer, som bliver pareret af det forsvarende hold og igen lander hos det angribende hold – tæller også som en aflevering. Skud mod mål, som bliver pareret tæller ikke som en aflevering. Hvis det forsvarende hold begår en forseelse efter den sjette aflevering, men før at dommerne fløjter for passivt spil, vil dette medføre et frikast til det angribende hold. I dette tilfælde har det angribende hold yderligere en aflevering til at afslutte eller muligheden for at udføre frikastet som et direkte skud mod mål. HUSK at der ikke tillades stigende aggressivitet fra det forsvarende hold.

 

30 sekunder

HUSK at reglerne for diskvalifikation er ens i hele kampen og anvend beslutningskriterierne. Vær proaktive ift. formalia ved kastenes udførelse – gerne fra starten af kampen. Dette kan hjælpe spillerne til ikke at overtræde 8.10c indenfor de sidste 30 sekunder.

Diskvalifikationer givet efter 8.5, 8.6, 8.10c og 8.10d indenfor de sidste 30 sekunder af kampen (de sidste AFGØRENDE 30 sekunder) skal derudover udløse et straffekast.  

8.10c – bolden er ude af spil i kampens sidste 30 sekunder(tiden er IKKE stoppet) og en spiller eller holdofficial FORHINDRER eller FORSINKER udførelsen af et kast for at hindre det angribende hold i at skyde på mål eller opnå en scoringsmulighed. (Dette kan f.eks. være begrænset fysisk kontakt, opfange en aflevering, forstyrre gribningen af en bold eller ikke slippe bolden.) 

8.10d – bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder og en modspiller forhindrer holdet i boldbesiddelse i at skyde på mål, opnå en scoringsmulighed eller en anden situation, hvor holdet i boldbesiddelse ikke nødvendigvis har en oplagt scoringschance -  vha. en handling beskrevet i regel 8.5 og 8.6. 

Som nævnt – skulle I komme i tvivl eller få spørgsmål i løbet af sæsonen. Må I meget gerne sende en mail til michaelgunnar@gmail.com eller en SMS til tlf. 3050 2326 – med jeres spørgsmål og så vil jeg vende tilbage til jer hurtigst muligt.

 

God sæson

Mvh

Michael Søegaard