Kontakt vedrørende klubbens almindelige gøremål rettes til bestyrelsen. Se mail og telefonnr. under menuen Bestyrelsen.

Kontakt vedrørende hjemmesiden kan rettes til:
Daniel Jakobsen mail dnjakobsen@gmail.com tlf. 29939725

Ønsker man at udtrykke sin mening til medlemmerne generelt, anbefales det at skrive en mail til bestyrelsen, da det er den, der redigere hjemmesiden.

Der vil kun blive optaget en menu under Blog, hvor medlemmer kan diskutere frit uden bestyrelsens indblanding, hvis et sådant forslag vedtages på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil ikke kunne gøres ansvarlig for meninger udtrykt på hjemmeside, hvis ikke indlæg bringes som godkendt af bestyrelsen.
Ligeledes vil hjemmesidens kontaktperson ikke kunne gøres ansvarlig for indlæg på hjemmesiden m.m., de er anbragt der med ham selv som afsender.
Ingen oplysninger vil blive bragt til torvs på hjemmesiden med annonym afsender. Dette betyder ikke, at meddelelse uden afsender ikke kan blive bragt, men i så fald kender bestyrelsen eller kontaktpersonen afsenderen. Det betyder, at det stadig er oprindelige fremsender af oplysning, der er ansvarlig for meddelelsen.