Nordvendsyssel Håndbolddommerklub/dommere og indplacering

Nummer Navn Hr.gruppering Kvindegruppering
  3 Div. Herrer    2 Div. Damer
     Gruppe - 3 Divisions dommerer U 18 DR.1 Div U 18 Piger Liga
    U 16 DR. Liga U 16 Piger Liga
11374 Kjeld Lassen    
11494 Tommy Dalgaard Kristensen    
11879 Danny Rosenkilde Nielsen    
11892 John Laursen    
Gruppe 0 - kreds dommere Jyll.S. Herrer 3 Div. Damer
U 18 DR.2 Div U 18 Pi. 1 Div.
U 16-14 DR.1 Div. U 16-14 Pi. 1 Div.
11325 Morten Schade Engbjerg    
11443 Ole Nielsen    
11808 Per Christensen    
11847 John Nepper    
11991 Michael Eriksson Kristensen    
11993 Daniel Jakobsen    
Gruppe 1 S 1 Herrer Jyll.S. Damer
U 18 DR. A + AA U 18 Pi. 2 Div.
U 16-14 DR.2 Div U 16-14 Pi. 2 Div.
    U 14 DR. 1 Div.B U 14 Pi. 1 Div.
11498 Arne Møller    
11537 Kim Brian Hoven    
11872 Mogens Thomsen    
11888 Carsten Eckhardt    
11863
Søren Hjortholm
   
11861 Jacob Fruergaard Møller    
       
       
Gruppe 2 S 2 Herrer S 1 Damer
U 18 Drenge B U 18 Piger A
U 16 Drenge A  
11340 Maja Astrup Henriksen    
11341 Carsten Høtoft    
11359 Kim Johansen    
11417 Jan Rasmussen    
11421 Kjeld Simonsen    
11480 Morten Eckhardt    
11556 Pernille Skoust    
11624 Tommy K. Pedersen    
11803 John Borch    
11826 Kurt Steen Jensen    
11871 Kurt Solsbæk Thomsen    
11927 Karsten Mikkelsen    
       
       
       
       
       
Gruppe 3 S 3 - 4 Herrer S 2 - 3 Damer
U 16 Drenge B U 18 Piger B
U 14 Drenge A U 16-14 Piger A
U 12-10 Dr. AA U 12 Piger AA
11311 Kim Overgaard    
11398 Gunnar K. Nielsen    
11832 Ejvind H. Larsen    
11837 Torben Larsen    
11900 Kurt Birkbak Thomsen    
11867 Ib Juul Severinsen    
Torben Clausen Torben Clausen    
11917 John Kanstrup Jørgensen    
11992 Flemming Thomsen    
11866 Mikkel Sigsgaard Hansen    
       
       
       
Gruppe 4 U 14 Drenge B  U 14 Piger B
U 12 Drenge A U 12 Piger A
U 10 Drenge A U 10 Piger AA

11305

Tage Evan Andersen    
11573 Diane Helen Larsen    
11804 Evan Thomsen    
11864 Finn Sørensen    
11890 Ejgil Olsen    
11901 Knud Erik Andersen    
11998 Gert Mikael Blomberg    
11823 Arne Hjortholm Jensen    
11315 Jacob Skovgaard Jensen    
11309 Victor Strunge    

11916

 11859

Jan Falberg Jensen

Ebbe Nørgaard