Nyhedsbrev 2017/18

Kære dommerkollegaer – sæsonen 2016/2017 er nu godt afsluttet, og vi ser allerede nu frem mod en ny sæson 2017/2018. Til den nye sæson vil der igen komme nogle ændringer, som vil komme til at berøre alle dommere. Selve regelændringerne har vi endnu ikke set på tryk, men de vil blive gennemgået på de kommende OB-møder, hvor det i år er et krav, at alle dommere, der fortsat ønsker at bevare dommerkortet, skal møde op.
I den kommende sæson vil rækkerne: Serie 2 damer, serie 3 herrer og serie 4 herrer kun blive påsat med en dommer her i kredsen. Vi var den eneste kreds i landet, som i mange år kunne tilbyde klubberne at have to dommere på disse kampe. Det kunne og ville vi set fra dommersiden gerne have fortsat med, men da der i år er sket en sammenskrivning af turneringsreglement i hele landet, for at alle landets håndboldklubber bliver behandlet ens, er det politisk bestemt, at vi skal påsætte førnævnte rækker med kun en dommer fremover. DU kan påsætte to dommere i ovennævnte kampe, hvis der vurderes behov/udviklingspotentiale i kampene.
Der er også sket en mindre ændring i løbekravene, hvor 3. divisionsdommere, der er fyldt 40 år, kun skal løbe 9.1 fremover. Ellers er løbekravene uændrede – se oversigt senere i nyhedsbrevet.
Med hensyn til teoretisk test er kravene de samme med 24 rigtige på 30 spørgsmål. Den teoretiske test skal bestås af alle divisionsdommere, gruppe 0 dommere samt alle udviklere. Vi vil opfordre alle øvrige dommere at tage testen, selvom det ikke er et krav, da det kun kan forbedre ens færdigheder og viden at tage testen. I år vil alle, som skal tage testen, skulle løse den enkeltvis på divisionsniveau, da det er kravet højere oppe i rækkerne. Gruppe 0 dommere og øvrige dommere kan lave testen parvis, men ikke som større gruppearbejde.
Besætningen i Dommerudvalget er indtil videre uændret, men der kan komme en udvidelse med et nyt medlem, da vi har et ønske om at få yngre kræfter på banen, da vi andre ikke holder evigt. Derfor overvejer vi at tage et nyt yngre medlem ind uden at vedkommende skal have de store ansvarsområder, men mere for at lære udvalgets arbejde at kende og på sigt gøre det lettere at finde nye medlemmer til DU.
Dommerpåsætningsregulativet, som blev introduceret sidste år er under revidering, og alle dommere vil på OB-møderne få gennemgået den reviderede udgave, hvor vi især vil have fokus på reglerne omkring samkørsel, for at gøre lettere forståeligt for alle, så vi kan undgå misforståelser og uenigheder.
Vi håber, at alle er klar til at tage en ny tørn i dommergerningen i den kommende sæson.
I ønskes alle en god sommerferie – og vel mødt i august ☺
Oprykninger til den kommende sæson
Vi ønsker følgende dommere tillykke med oprykningen:
Pernille Hansen & Malene Dalsgaard (kreds 2) samt Simon Rye & Jeppe Kirkensgaard (kreds 4) til talentbanen i 2.division.
Tommy Kristensen & Torben Brander samt Palle Jensen & Kjeld Lassen med oprykningen til 3.division.
DOMMERUDVALGET ORIENTERER
SÆSON 2017/2018
Simon Goos & Rasmus Bonde med oprykningen til gruppe 0.
Mikkel Batsberg, Leif Hyldgaard & Daniel Nørgaard med oprykningen til gruppe 1.
Den endelig parsammensætning og antal par i de enkelte grupper på kredsniveau sker efter test og OB-møder.
Obligatoriske møder / Testkrav
Til opstartsmøderne vil der som tidligere år være krav om bestået løbetest og teoretisk test med 24 rigtige svar ud af 30 for alle kredsdommere, samt dommere der har ambitioner om at blive det. Definitionen for kredsdommere er: Dommere indplaceret i 3.div., gruppe 0 og gruppe 1. Vi vil år skærpe kravet til løsning af de teoretiske spørgsmål (ikke gruppearbejde – gældende for alle dommere uanset niveau!). Så brug lidt tid på at forbedre/genopfriske regelkendskabet sammen med løbetræningen, så du er ordentligt forberedt til OB-møderne.
Der er ændret krav til løbetest i 3.division, hvor kravene for dommere 40+ er nedsat. Resterende løbekrav er uændrede.
Mænd
Kvinder
3. Division
(40+ i 3.division)
9.5
9.1
8.5
8.1
Gruppe 0
7.3
6.7
Gruppe 1
6.5
5.9
Veterangruppe (50+)
5.4
5.0
(kun gældende for gruppe 1-dommere)
OB-møder 2017 afholdes efter følgende plan
Højvangshallen, Svenstrup
Tirsdag d. 22. august kl. 19.00 med løbetest fra kl. 18.00.
Flauenskjoldhallen, Flauenskjold
Torsdag d. 24. august kl. 19.00 med løbetest fra kl. 18.00.
Idrætscenter Vendsyssel, Vrå
Onsdag d. 6. september kl. 19.00 med løbetest fra kl. 18.00.
Husk du har mødepligt til et af møderne for at være berettiget til at dømme i den kommende sæson. Tilmelding skal foregå via Håndoffice. Guide til tilmelding er vedlagt som bilag.
Ved yderligere spørgsmål kontakt enten Pernille Hansen: Pernillehansen18@hotmail.com eller kredskontoret.
Udviklermøde
Udviklermøde for alle udviklere og afholdes i Hjallerup onsdag den 27/9, kl. 19.30 til ca. 21.30. Mødet er ligesom OB-mødet obligatorisk for at kunne fungere som udvikler/onkel til
den kommende sæson. Nærmere info vedr. mødet udsendes separat til udviklerne/onkler sidst i august.
Regelkursus
Sæson 17/18 har budt på mange nye dommere i Kreds 1. På regelkursus i oktober var hele 16 dommere på kursus. Vi sendte yderligere fire dommere på kursus i januar i kreds. Alt i alt en meget tilfredsstillende tilgang i Kreds 1 ☺ Regelkursus for sæson 17/18 forventes afholdt den 23/9-17 i Hjallerup. Har I emner til dommerkursus, må I gerne melde dem ind allerede nu til Pernille på mail: Pernillehansen18@hotmail.com
God sommer til alle. Vi glæder os til at se jer i august ☺
/Dommerudvalget
Formand
John Nepper
john.nepper@gmail.com
51943800
Næstformand
Morten Engbjerg
schadeengbjerg@has.dk
20929862
Sekretær/test-/uddannelsesansvarlig
Pernille Hansen
pernillehansen18@hotmail.com
40127505
Indstillings-/breddeansvarlig
Kjeld Simonsen
kjeld@danacup.dk
30942330
Udviklings-/ungdommer-/beachansvarlig
Danny Jensen
dannyjensen1982@gmail.com
40854707

Nyhedsbrev 13-12-2016

Kære dommere.

 

Vi er kommet godt igennem den første halvdel af sæsonen, og tak for hjælpen omkring de mange ”last-minute” kampe, som også er lykkedes at få dækket af jer dommere.

 

Løbetest

Som bekendt betyder denne tid på året, at det er tid til den obligatoriske løbetest for 2. og 3. divisionsdommere og for de dommere, som har ambitioner om oprykning fra gruppe 0,1 og 2 eller bare har lyst til at prøve formen af efter jul og nytår. 

Løbetesten foregår i Dybvadhallen onsdag den 4/1 kl. 18.30.

 

Haandoffice

Dommerudvalget vil igen opfordre alle til at huske at opdatere jeres Haandoffice – både fravær men også tilhørsforhold i forhold til klubberne. Begge dele har indflydelse på kvaliteten i påsætningen og de ressourcer, der skal bruges på påsætningen.

Hvis alle sørger for at ens egne data altid er opdateret, vil vi kunne undgå mange afbud og meget ekstra arbejde 

 

Regelorientering

Som en sidste opfordring, vil vi gerne, at I læser nedenstående omkring de sidste 30 sekunder af kampen. Denne regel har været udbredt misforstået hos mange dommere og har derfor givet uberettiget røde kort indtil videre i denne sæson.

Kampens sidste 30 sekunder!

 

HUSK at reglerne for diskvalifikation er ens i hele kampen og anvend beslutningskriterierne. Vær proaktive ift. formalia ved kastenes udførelse – gerne fra starten af kampen. Dette kan hjælpe spillerne til ikke at overtræde 8.10c indenfor de sidste 30 sekunder.

 

Diskvalifikationer givet efter 8.5, 8.6, 8.10c og 8.10d indenfor de sidste 30 sekunder af kampen (de sidste AFGØRENDE 30 sekunder) skal derudover udløse et straffekast.

 

8.10c – bolden er ude af spil i kampens sidste 30 sekunder (tiden er IKKE stoppet) og en spiller eller holdofficial FORHINDRER eller FORSINKER udførelsen af et kast for at hindre det angribende hold i at skyde på mål eller opnå en scoringsmulighed. (Dette kan f.eks. være begrænset fysisk kontakt, opfange en aflevering, forstyrre gribningen af en bold eller ikke slippe bolden)

 

8.10d – bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder og en modspiller forhindrer holdet i boldbesiddelse i at skyde på mål, opnå en scoringsmulighed eller en anden situation, hvor holdet i boldbesiddelse ikke nødvendigvis har en oplagt scoringschance -  vha. en handling beskrevet i regel 8.5 og 8.6.

 

 

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår.

//Dommerudvalget

 

 

DOMMERUDVALGET ORIENTERER SÆSON 2016/2017

DOMMERUDVALGET ORIENTERER

SÆSON 2016/2017

En ny sæson står for døren, og i Dommerudvalget glæder vi os til at byde jer velkommen til de

obligatoriske møder, hvor vores instruktører vil viderebringe sæsonoplægget fra DHF til os

dommere til den kommende sæson, så vi står bedst muligt forberedte til sæsonens

udfordringer med et godt kendskab til bl.a. de nye regler, der er vedtaget af IHF/DHF.

Oprykninger til den kommende sæson

Til den kommende sæson vil Kreds 1 igen være

repræsenteret med nye dommere på

divisionsniveau i JHF/DHF, hvilket vi

selvfølgelig er stolte af. Vi ønsker Frederik

Skou Nielsen og Mathias Sønder Krog tillykke

med oprykningen til 2. Division samt Jeppe

Theis Vestergaard med oprykningen til 1.

Division J

Parsammensætning på kredsniveau

Som kommentar til antallet af par i 3. Division, kan vi sige, at vi her i kredsen til næste år kun

har to hold i 3. Division. Vores naboer i kreds 2 har til gengæld 7 hold i rækken, men da fire af

deres hold er hjemmehørende i Ålestrup, Aars, Løgstør og Brovst, giver det god mening, at

nogle af disse kampe dømmes af kreds 1 dommere. Dette skulle gerne give flere kampe til

vores divisionsdommere i et godt samarbejde med kreds 2.

3.division                                              

Simon Rye & Jeppe Kirkensgaard (Kreds 4)

Pernille Hansen & Malene Dalsgaard (Kreds 2)

Henrik Schou & Danny Jensen

Danny Nielsen & John Lauersen

Kasper Olesen & Hans- Henrik Ottesen

Jack Krupa & EdvardPedersen

 

Gruppe 0

Steven Knudsen & Torben Brander

Morten Engbjerg & John Nepper

Palle Jensen & Kjeld Simonsen

Ole Nielsen & Claus Nielsen

Kjeld Lassen & Steffen Jensen

Michael Claesen & Henrik Larsen

Per Christensen & Mikael Kristensen

Leif Hyldgaard & Tommy Kristensen

Anders Bager & Frederik Platz

Tom Væversted & Johnny Bundgaard

 

Gruppe 1

Mogens Thomsen & Carsten Eckhardt

Hanne Batsberg & Palle Kristensen

Simon Goos & Rasmus Bonde

Joakim Kaas & Jeppe Agerbo

Arne Møller & Michael Eriksen

Per Olesen & Kim Hoven

Nynne Jensen

Anne-Dorthe Kudsk

 

Obligatoriske møder / Testkrav

Til opstartsmøderne vil der som tidligere år være krav om bestået løbetest og teoretisk test

med 24 rigtige svar ud af 30 for alle kredsdommere, samt dommere der har ambitioner om at

blive det. Definitionen for kredsdommere er: Dommere indplaceret i 3.div., gruppe 0 og

gruppe 1. Vi vil år skærpe kravet til løsning af de teoretiske spørgsmål (ikke gruppearbejde).

Så brug lidt tid på at forbedre/genopfriske regelkendskabet sammen med løbetræningen, så

du er ordentligt forberedt til OB-møderne.

Krav til den fysiske test (den kendte bip-test) er uændret fra den forgangne sæson og er

følgende:

Mænd Kvinder

3. Division 9.5 8.5

Gruppe 0  7.3 6.7

Gruppe 1  6.5 5.9

Veterangruppe 5.4 5.0

(kun gældende for gruppe 1-dommere)

 

OB-møder 2016 afholdes efter følgende plan

Højvangshallen, Svenstrup Torsdag d. 18 august kl. 19.00 med løbetest fra kl.

18.00.

Flauenskjoldhallen, Flauenskjold Onsdag d. 24 august kl. 19.00 med løbetest fra kl.

18.00.

Idrætscenter Vendsyssel, Vrå Tirsdag d. 30 august kl. 19.00 med løbetest fra kl.

18.00.

Husk du har mødepligt til et af møderne for at være berettiget til at dømme i den kommende

sæson. Tilmelding skal foregå via Håndoffice. Guide til tilmelding er vedlagt som bilag.

Ved yderligere spørgsmål kontakt enten Pernille Hansen: pernillehansen18@hotmail.com

eller kredskontoret.

 

Udviklermøde

Udviklermøde for alle udviklere og afholdes i Hjallerup den 27/9, kl. 18.30 til ca. 21.30. Mødet

er ligesom OB-mødet obligatorisk for at kunne fungere som udvikler/onkel til den kommende

sæson. Nærmere info vedr. mødet udsendes separat til udviklerne/onkler sidst i august.

Regelkursus

Regelkursus for nye dommer forventes afholdt den 8/10-16 i Hjallerup.

Den nye uddannelse trådte allerede i kraft til forrige sæson, og består nu

af en teoretisk del samt en praktisk del, hvor aspiranterne får

undervisning i hallen.

Har I emner til dommerkursus, må I gerne melde dem ind allerede nu til Kjeld Simonsen på

mail: kjeld@skagafm.dk

Dommerpåsætningsregulativ

Som noget nyt har vi i Dommerudvalget forsøgt skriftligt at formulere opgaven omkring

påsætningen af dommere i kreds 1. Det drejer sig både om, hvad dommerne kan forvente sig

af påsætningen og hvilke krav, der stilles til dommerne for at kunne fungere i systemet.

Regulativet har været til høring i dommerklubbernes bestyrelser, er gennemgået med

kredskontoret og godkendt af Kredsbestyrelsen, så det bliver vores styringsværktøj fremover.

Vi vil gennemgå regulativet på OB-møderne, hvor der selvfølgelig også bliver mulighed for at

stille spørgsmål.

God sommer til alle. Vi glæder os til at se jer i august

 

Dommerudvalget