Referat, bestyrelsesmøde

Referat, bestyrelsesmøde den 15.2.2020.

Formand Kurt

 1. Opsummering af DU møde:

-         U17 dømmes fra næste sæson af gruppe 3 dommer.

-         U13 AA dommes fra næste sæson af gruppe 1 dommer.

-         Status på gruppeudvikling:

 1. Gruppe 1 - der nogle udfordringer, som der arbejdes på.
 2. Overvejes at flytte et par i gruppe 0.

-         Der er et par klager. Kurt snakker med de involverede parter.

-         Forslag, at ældre dommere kan dømme U9 og U11.

-         Forslag, at klubberne selv dømmer U9/U11. Det kan forhåbentlig være med til at unge spillere i klubberne begynder at dømme og samtidig tjener lommepenge.

       2. Års kredsdommer

Kurt forslår, at man evt. kan kigge over hele bredde. Ikke kun på topdommere.

Hvis man har forslag til års kredsdommer, må man gerne sende sit bud til Kurt.

       3. Dommernål

Dommere der har dømt i 25/40/50 år. Vi skal lave et oversigt, hvornår folk har fået sit dommerkort. Ole laver et brev, som sendes ud til dommere.

       4. Medlemstal

Vi har fået to nye medlemmer i klubben.

       5. Udvikling i gruppe 2

Der er stadig nogle dommere, der skal kigges på.

  6. Generalforsamling

Den afholdes den 30. april kl.18:00

På valg: formand, Carsten og Drazenko.

To suppleanter. Nu er to suppleanter, Finn og Ejvind

 

        7. Næstformand Mogens:

- Der er stadig væk en udfordring at finde en fast makker til nogle dommere.

    8. Kasserer Ole:

- Der er købt ekstra dommertøj.

- Økonomien ser fornuftig ud.

- Forslag, at dommere, som ikke dømmer længere, kan evt. være passive medlemmer af klubben.

    9. Menig medlem Drazenko:

- Der skal forlænges abonnement på hjemmesiden lige efter sommerferien.

- Hvad kan hjemmesiden bruges til?

    10 . Menig medlem Carsten

Der er opdateret/optalt dommertøjet.

    11. Evt.

Næste møde - årets dommer.

Referat, bestyrelsesmøde den 24.9.2019.

Godkendelse af referat
Referatet fra foregående møde godkendt.

Status efter OB møderne
Der er refereret fra møderne. 4-5 dommere er stoppet.

Manglende kontingentbetaling
Der er et par stykker, som ikke har betalt, både kontingent og tøj.

Par sammensætning
Der er lavet dommerplan for boblerne. Nogle af dem får også bedømmelse. Der er opdateret liste med udviklere for i år. Vi følger udviklingen hen af vejen.

Orientering fra dommerudvalg i kredsen

Der er blevet refereret fra dommerudvalgsmøde.


Hvorledes griber vi udviklingerne an i sæsonen?
Kurt har lavet plan for boblerne.

 


Bestyrelsen beretninger
Kurt:
Der skal opdateres dommerliste, når den bliver klar.
Daniel vil gerne hjælpe med fotografering.
Klubben fejrer 40 års jubilæum i januar 2022. Hvad gør vi ved det?
Der er ekstra tøj hos Brunø I Dybvad. Det henter Carsten og opbevarer hjem hos sig selv.
Ole:
Der står xx xxx på kontoen.

Fællesmøde med de andre dommerklubber den 30.09.2019.

Mogens og Kurt deltager i mødet.

Evt.

Referat, bestyrelsesmøde

Referat, bestyrelsesmøde den 30.7.2019.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Kurt

Næstformand: Mogens

Kasserer: Ole

Sekretær/It-ansvarlig: Drazenko

Menigt medlem: Carsten

 

 1. Bestyrelsen beretninger:

Kurt:

 • Vi har et par dommere der skal findes makkere til. Vi ser på det efter OB-møde.
 • Tøj er bestilt. Kontakterne er opdateret. Mogens kontakter Daniel mht. eventuel fotografering af dommer.

Ole:

 • Der er xx xxx på kontoen.
 • Tøj og kontingent skal betales på samme tid.

 

 1. DU:
 • Formand er Villy Nielsen. Der er to medlemmer fra hver dommerklub.
 •  Mogens, Kurt og Ole møder op på skift og i det omfang de har tid til det.
 •  Der er holdt to møde, den 27.5. og den 6.6.
 • Ole har orienteret fra møderne og der blev diskuteret flere emner.
 • Der er sendt referat fra de afholdte møder.
 • Bestyrelsen holdning er, at der skal sidde mindst en repræsentant fra hver af de 3 Håndbolddommeklubber.

 

Evt.

 • Løbetest – der løbes på langs
 • Vi skal prøve at finde en hal, hvor vi kan gennemgå testen.
 • Træning i Flauenskjold; den 22.8. og den 29.8.kl. 18:30

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling d. 25 maj 2019

Generalforsamling afholdt den 25. april 2019 i Sparekassen Vendsyssels lokaler, Fr. havn.

 

Efter spisning, hvor 19 stk. var mødt op, bød formand Kurt Steen Jensen velkommen til generalforsamlingen i Håndbolddommerklubben.

Bestyrelsen indstillede John Nepper til dirigent jf. pkt. 1 – John valgt.

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent:

John Nepper valgt. Formalia vedr. generalforsamlingen OK

 

Pkt. 2 – Valg af sekretær

Ole Nielsen valgt

 

Pkt. 3 – Valg af stemmetællere

John Borch og Tage Andersen valgt

 

Pkt. 4 – Bestyrelsens beretning

Godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 5 – Fremlæggelse af klubbens regnskab og økonomi

Trods underskud for andet år i træk, blev regnskabet godkendt uden bemærkninger

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Ingen

 

Pkt. 7 – Valg af formand

Kurt Steen Jensen genvalgt

 

Pkt. 8 – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Mogens Thomsen og Ole Nielsen genvalgt for en ny periode på 2 år.

Vi er kommer i den situation, at Daniel Jacobsen har trukket sig fra bestyrelsen, og da hverken 1. eller 2. suppleant har ønsket at gå ind i bestyrelsen, skal vi have valgt 1 medlem for 1 år. Bestyrelsen indstiller Drazenko Banjak, som der var opbakning til. Drazenko er valgt for indtil videre for 1 år.

 

Pkt. 9 – valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Efter at vi var bordet rundt blev valgt som Finn Sørensen 1. suppleant, og Ejvind Larsen 2. suppleant.

 

Pkt. 10 – valg af bilagskontrollanter

Kjeld Simonsen og Arne Møller genvalgt

 

Pkt. 11 – Eventuelt

John Borch spurgte til, hvad forbundet og de lokale dommerklubber gør for at rekruttere nye dommere. Spørgsmålet gav en længere snak om faldende antal af dommere, dommernes alder, de krav der har været os via testen på internettet, løbetest og hvordan vi sikre at kampene bliver dømt i fremtiden. John Nepper gav som afgående formand fra dommerudvalgte en melding på de tiltag der gennem længere tid har været både lokalt og fra DHF´s side, og at det er begrænset, hvad disse ting har flyttet tingene i en positiv retning, og dermed en lysere fremtid for dommerstanden og klubberne. John Nepper orienterede om, at vi i den seneste sæson har haft 31 dommere på regel kursus, og 16 af dem har dømt kampe.  John Nepper sagde endvidere, at vi kan komme i en situation, hvor nogle klubber uden dommere tilknyttet, kan komme til at få døm selv kampe.

John Nepper gav en orientering om hans afgang som DU formand, og at der p.t. ingen repræsentant er fra dommersiden i kredsbestyrelsen. De lokale dommerklubber er indbudt til dialogmøde med kredsbestyrelsen den 6. maj. Kurt Steen og Ole deltager fra vores dommerklub.

John Borch fortalte om hans oplevelse med udvikling i 1. kamp efter et skadesforløb, og rykkede i den forbindelse for skemaet fra udviklingen, som han endnu ikke havde modtaget. Dommene skal have udviklingsskemaerne senest 48 timer efter kampen, og det skal udviklerne overholde.

Vi har fået forlænget vores gode sponsoraftale med Sparekassen Vendsyssel for yderligere 4 år, og vi skal prøve de nye modeller hos Brunø den 30. maj.

Sidste punkt var Årets Dommer.  Kurt Steen fremlagde begrundelse for bestyrelsen valg, og Årets Dommer 2018/19 er fuldt fortjent John Nepper.

Sparekassen Vendsyssels lokale direktør Claus gav kort orientering om sparekassens begrundelse for endnu en gang at forny sponsoraftalen med dommerklubben, og vor opfattelse af udbyttet stemmer god overens med sparekassens.

Kurt Steen Jensen takkede for fremmødet.

Referat af udvalgsmøde 14/01 2019 kl. 18:00 hos Mogens Thomsen

- Året 2019 er året hvor vi skal til at kigge på dommertøj til den nye sæson.
Der var til mødet blevet indhentet tilbud fra forskellige tøjdistributører, og vi diskuterede tilbuddene grundigt.
Der er ikke taget en beslutning endnu, da vi lige går i dialog med de andre dommerklubber.

- Der skal også følges op på de udviklinger der er sket i løbet af sæsonen, og samtidig også evalueres over det nylige påfund med at udvikle på tværs af dommerklubberne. Samtidig lagde vi planer for de kommende udviklinger i egne rækker.

- Der blev kigget lidt på nye parsammensætninger, som vil blive fulgt op på.

- Der er samtidig lidt problemer med kampsætningen blandt gruppe 1 dommerne, da nogle af de reservepar vi har i gruppe 1, får ALT for mange kampe i forhold til de dommere som allerede er i gruppe 1.
Det går vores formand videre med.

- Vi skulle samtidig begynde at kigge på kandidater til ”årets dommer” i vores egen dommerklub og sidder du med en kandidat du synes bør indstilles, så send en mail til vores formand på: lisaogkurt@gmail.com

- Der skal samtidig også indstilles kandidater til ”årets dommer” på hele kredsen, der blev snakket frem og tilbage, og så evaluerer vi på næste møde.

- Den kommende generalforsamling blev snakket om, og rer vil komme en indkaldelse indenfor nærmeste fremtid.

- Samtidig kigger Daniel Jakobsen på at lave et arrangement for dommerklubbens medlemmer, og dette vil der også blive meldt ud med, når der er faldet noget på plads.
Indtil videre har vi kigget på at lave et arrangement til Aalborg Håndbold hvor vi skal ud og spise samt se en knald god håndboldkamp.
Dette håber vi der er en god tilslutning til.

Referat af fælles dommerklubmøde 3 December i Dybvadhallen.

Referat af fælles dommerklubmøde 3 december 2018 i Dybvad hallen

-SVD, Aalborg dommerklub og NVH var tilstede.Punkt. 1: Aalborg dommerklub har ordet.

 • ·      En kort evaluering af enkelte dommere, for at høre de andre klubber, om der var behov for ekstra udviklinger.


Punkt 2: SVD har ordet.

 • ·      Påsætningen blev diskuteret og vi kunne med bred enighed erkende at dommernes sene afbud stadig var et stort problem, og det gavner desværre ikke påsætningen, som vi med bred enighed, heller ikke synes var tilfredsstillende.

 • ·      Sammensætning af hele par, hvilket var en af grundreglerne fra sæsonens start, bliver ikke overholdt, og folk bliver smidt i øst og vest, med dommere de ikke normalt dømmer med, selvom makkeren ikke har afbud pågældende dag.

 • ·      Der kommer et nyt dommerkursus for nye dommere d. 12 januar 2019, hvor vi fik snakket sammen om hvordan vi bedst muligt tog imod de nye dommere og gav dem en god start.

 • ·      Oprykninger / nedrykninger blev snakket igennem blandt de respektive dommerklubber, og det bliver der nu arbejdet videre på.

 • ·      Der blev stillet et forslag til om man i haandoffice kunne få lavet sådan, at man kan få 2 forskellige honorarer, så man nemmere kan se forskel på om man har været ude som udvikler eller dommer.

 

Punkt 3: NVH har ordet.

 • ·      Der blev stillet spørgsmålstegn ved påsætningen, da man fra sæsonens start fik afvide at unge dommere med potentiale for at komme højere i rækkerne, ville blive forfordelt til kampene. Men dette er ikke tilfældet, da ældre dommerpar render med mange flere kampe end de unge.

 • ·      Vi har desværre nogle dommere rundt omkring i hele kreds 1, som ikke ønsker at være medlem af en dommerklub, og det blev diskuteret om de dommere kun kan få kampe, hvis vores egne dommere ikke selv kan påtage sig dem, og ikke omvendt.

 • ·      Enkelte dommere har desværre for mange kampe i streg, hvilket betyder at kampprogrammet ofte rykker 10-15 minutter, efter blot 3 ungdomskampe. Dette skyldes at dommerne ikke har overskuddet til at have 3 kampe i streg, og det bør laves om hurtigst muligt.
  Dette giver problemer for de andre dommere, der ikke kan nå videre til næste hal, og få startet kampene op rettidigt.

 

Punkt 4: Dommerudvalget har ordet
John Nepper og Kjeld Simonsen deltog også i mødet.

 • ·      Der har været en uheldig sag i en af hallerne i kreds 1, hvor to dommere er blevet chikaneret og fulgt helt ud på parkeringspladsen af en træner, med trusler osv.
  Hele denne sag har haft et kedeligt forløb med manglende kommunikation fra dommerkontoret side, hvilket har resulteret i at dommerudvalget ikke er kommet i besiddelse af information om denne hændelse. Det vil John Nepper sørge for ikke bliver aktuelt igen.

 • ·      Danny Richardt Jensen er med øjeblikkelig virkning udtrådt af dommerudvalget, og derfor består udvalget nu af John Nepper, Kjeld Simonsen og Frederik Skou, indtil næste valg.

 • ·      DU informerer om at de vil holde et møde igen i Januar 2019, hvorefter der igen vil blive kaldt til et fælles dommerklubmøde.

 

Referat DU 19/11-2018

Dagsorden

 

 

 

          Møde:              Dommerudvalget

 

          Tid:                   Mandag den 19. november 2018, kl. 17.00

         

Sted:                 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

 

Deltagere           Dommerudvalget + påsætter og kontorleder

 

 

             

 

 1. Status på sæsonen for påsætningen og samarbejdet med kontoret i øvrigt
 • Der blev blandt andet drøftet: Dommerfravær/afbud, påsætning, samt samarbejde mellem dommere og kontor.
 • Dommerregulativet formodes godkendt idet kredsbestyrelsen ikke har reageret på ajourføringen som tidligere er blevet præsenteret af John Nepper. Kontoret og DU arbejder derfor videre ud fra retningslinjerne.

 

       2. Spisning

 

       3. Godkendelse af sidste referat – 22.10.2018

 • Godkendt.

 

       4. Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt.

       5. Opfølgningsdag for nye aspiranter 24/11

 • Der er foreløbigt kun 2 tilmeldte, og sidste tilmeldingsfrist er i morgen (20/11), så relevansen af opfølgningsdagen revurderes efter sidste tilmeldingsfrist.

       6. Kredsstævne i Dronninglund 19./20. januar

 • Der udtages 5 talent-dommerpar fra kredsen til at dømme dette stævne. De pågældende dommere får besked herom.
 • Ved næste DU møde (10/12) foretager vi den endelige påsætning.

 

       7. Status på kredsdommere

 • Vi er 4,5 halvt par i 3.division, og vi fortsætter det nuværende arbejde med Kreds 124 i denne gruppering.
  • Samarbejdsaftalen om 3. division med kreds 2 og 4 evalueres og tilpasses på møde mellem DU-formændene mandag den 26/11
  • Gruppe 0 og 1 er ligeledes gennemgået og der berettes om et flot niveau i grupperingerne.

 

       8. Meddelelser fra kontoret

 • Ingen bemærkninger.

 

       9. Meddelelser fra formanden

 • Jan Sabro har udarbejdet noget materiale som vi gerne vil have ham op og præsentere i januar/februar.
 • På det seneste Dommerledelsesmøde blev blandt andet den elektroniske regeltest drøftet: der kommer en ny spørgsmåls-database, og der bliver ikke multiple-choice men derimod kun ét rigtigt svar og dermed tilsvarende det gamle format men dog stadig digital.

 

       10. Udviklingsområdet

 • Ingen bemærkninger.

 

       11. Uddannelse

 • Jf. Dommerledelsesmødet er der nyt materiale på vej til dommerkurser med udgangspunkt i HRØ’s materiale.
 • Der afventes ligeledes materiale til Udviklerkurser og 2-dommerkurser.

 

       12. Indstillingsgruppe

 • Status er opgjort.

 

       13. Ungdommere / Talenter / Beach

-        Talentdag 8/12 i Aars

 • Der er 6 deltagende dommere fra kreds 1 til arrangementet, 3 dommere fra kreds 2 og 2 par fra kreds 4.

 

 • Beach-dommerkursus
  • Der er ved at blive planlagt møde for beach-dommere til den kommende beach-sæson omkring april måned.
  • Mødet gælder for både tidligere og nye beach-dommere.

 

       14. Testområdet

-     Midtvejsløbetest (inkl. 2. divisionsdommere), tid og sted

 • Der er løbetest for 3. Division, Gruppe 0 og Gruppe 1, som annonceret i nyhedsbrevet fra juni.
 • Løbetesten afvikles torsdag den 20.december kl. 19.00 i Vester Hassing hallen.
 • Re-løbetesten afvikles lørdag den 19.januar 2019 ca. kl. 10.00 i Dronninglund Hallerne.

 

       15. Hjemmeside / Facebook

 • Ingen bemærkninger.

 

       16. Eventuelt

 • Ingen bemærkninger.

 

       17. Næste møde – 10.12.2018, kl. 17.00 i Vrå

Referat DU 19/11-2018

Dagsorden
Møde:  Dommerudvalget

 

Tid:Mandag den 19. november 2018, kl. 17.00

 

Sted:      Idrætscenter Vendsyssel, Vrå

 

DeltagereDommerudvalget + påsætter og kontorleder 

 

 1. Status på sæsonen for påsætningen og samarbejdet med kontoret i øvrigt

  • Der blev blandt andet drøftet: Dommerfravær/afbud, påsætning, samt samarbejde mellem dommere og kontor.

  • Dommerregulativet formodes godkendt idet kredsbestyrelsen ikke har reageret på ajourføringen som tidligere er blevet præsenteret af John Nepper. Kontoret og DU arbejder derfor videre ud fra retningslinjerne.

 

 1. Spisning

 

 1. Godkendelse af sidste referat – 22.10.2018

  • Godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

  • Godkendt.

 2. Opfølgningsdag for nye aspiranter 24/11

  • Der er foreløbigt kun 2 tilmeldte, og sidste tilmeldingsfrist er i morgen (20/11), så relevansen af opfølgningsdagen revurderes efter sidste tilmeldingsfrist.

 3. Kredsstævne i Dronninglund 19./20. januar

  • Der udtages 5 talent-dommerpar fra kredsen til at dømme dette stævne. De pågældende dommere får besked herom.

  • Ved næste DU møde (10/12) foretager vi den endelige påsætning.

 

 1. Status på kredsdommere

  • Vi er 4,5 halvt par i 3.division, og vi fortsætter det nuværende arbejde med Kreds 124 i denne gruppering.

   • Samarbejdsaftalen om 3. division med kreds 2 og 4 evalueres og tilpasses på møde mellem DU-formændene mandag den 26/11

  • Gruppe 0 og 1 er ligeledes gennemgået og der berettes om et flot niveau i grupperingerne.

 

 1. Meddelelser fra kontoret

  • Ingen bemærkninger.

 

 1. Meddelelser fra formanden

  • Jan Sabro har udarbejdet noget materiale som vi gerne vil have ham op og præsentere i januar/februar.

  • På det seneste Dommerledelsesmøde blev blandt andet den elektroniske regeltest drøftet: der kommer en ny spørgsmåls-database, og der bliver ikke multiple-choice men derimod kun ét rigtigt svar og dermed tilsvarende det gamle format men dog stadig digital.

 

 1. Udviklingsområdet

  • Ingen bemærkninger.

 

 1. Uddannelse

  • Jf. Dommerledelsesmødet er der nyt materiale på vej til dommerkurser med udgangspunkt i HRØ’s materiale.

  • Der afventes ligeledes materiale til Udviklerkurser og 2-dommerkurser.

 

 1. Indstillingsgruppe

  • Status er opgjort.

 

 1. Ungdommere / Talenter / Beach

 • Talentdag 8/12 i Aars

  • Der er 6 deltagende dommere fra kreds 1 til arrangementet, 3 dommere fra kreds 2 og 2 par fra kreds 4.

 

 • Beach-dommerkursus

  • Der er ved at blive planlagt møde for beach-dommere til den kommende beach-sæson omkring april måned.

  • Mødet gælder for både tidligere og nye beach-dommere.

 

 1. Testområdet

-     Midtvejsløbetest (inkl. 2. divisionsdommere), tid og sted

 • Der er løbetest for 3. Division, Gruppe 0 og Gruppe 1, som annonceret i nyhedsbrevet fra juni.

 • Løbetesten afvikles torsdag den 20.december kl. 19.00 i Vester Hassing hallen.

 • Re-løbetesten afvikles lørdag den 19.januar 2019 ca. kl. 10.00 i Dronninglund Hallerne.

 

 1. Hjemmeside / Facebook

  • Ingen bemærkninger.

 

 1. Eventuelt

  • Ingen bemærkninger.

 

 1. Næste møde – 10.12.2018, kl. 17.00 i Vrå

Referat DU 22/10-2018

Møde:                        Dommerudvalget

 

          Tid:                   Mandag den 22.10.2018, kl. 17.00

         

Sted:                 Dybvadhallen

 

Deltagere           Dommerudvalget + konsulent Jens Ulnits kl. 17.30

 

                                    Spisning 18.30 – Løbetest 19.30

             

 

 

 1. Godkendelse af sidste referat – 25.09.2018
 • Godkendt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Godkendt.
 1. Status på dommere og udviklere efter opsamlingsmøde
 • Kjeld laver en liste over udviklere og tilhørende grupperinger.

 

 1. Drøftelse af muligt samarbejde med Jens omkring fremtidig rekruttering
 • Hele humlen med rekrutteringsarbejdet er at være synlige for alle.
 • Det kunne være relevant for rekrutteringen hvis DU deltog i nogle af de ’klub-building’-arrangementer som Jens arbejder med.
 • Vi havde en brainstorm over forskellige tilgange til rekrutteringen:
  • Forsøge at skelne mellem breddedommer og elitedommer, og herved forsøge at motivere eksempelvis forældre og andre håndboldinteresserede mennesker der blot ønsker at bidrage til håndbolden, men ikke ønsker at gå efter øverste niveau på karrierestigen dommermæssigt. Herunder pointere der er plads til alle.
  • Værdiord som dommer: Konflikthåndtering, Ledelse, Personlig udvikling,
  • Fordele ved at være dommere: Alternativ til at være flaskerenser, supplement til SU,
  • John og Frederik laver et udkast på et ark der præsenterer formål og ’goder’ ved at være håndbolddommer, som kan anvendes i rekrutteringsregi.

 

 1. Status på kredsdommere, udviklinger af mulige oprykningspar
 • Status på JSH er gennemgået, og der er fundet mulige datoer til prøvekampe for de dommerpar som er indstillet til oprykning til JSH fra S1H.
 • Gruppe 1 er gennemgået, og der er fundet mulige prøvekampe til udvalgte par med henblik på oprykning til S1H fra S2H.

 

 1. Deltagelse i DHF Breddeudvalgs arbejdsgruppe for rekruttering
 • Vi har drøftet punktet, og vi har ingen kandidater.
 • Vi ønsker samtidigt at bruge mere tid/energi på, at bygge et samarbejde op med Jens Ulnits i det lokale regi vedr. rekruttering.

 

 1. Hørings- og idémøde i Odense vedr. ny dommeruddannelse 21.11.
 • Muligvis deltager Danny Richard.

 

 1. Planlægning af kredsstævne i Dronninglund den 19-20/1-2019
 • DU påsætter dommere og udviklere til kampene.
 • Alle udvalgte dommere inviteres til begge dage, dog med information om, at alle dommere dømmer lørdag, hvorimod kun de bedst præsterende dommere om lørdagen kommer til at dømme søndag.
 • Vi påtænker, at påsætte unge gruppe 1 dommere til pige-kampene og unge gruppe 0 dommere til drenge-kampene.
 • Vi forventer, at udtage 6 par, som følges tæt og får mulighed for masser af udvikling og indbyrdes sparring.
 • På næste DU møde (19/11) udarbejder vi indbydelsen til udvalgte dommerpar.

 

 1. Meddelelser fra kontoret
 • Ingen meddelelser.

 

 1. Meddelelser fra formanden
 • DU Kreds 2 har holdt møde, og John har berettet om væsentlige bemærkninger herfra.
 • Der er mulighed for at komme på regelkursus lørdag den 10-11-2018 i Suldrup.
 • Vi håber fortsat på at en forespørgsels-adgang til HO som kan bruges til at lette påsætningen af bl.a. udviklere og dermed skaber mindre tidsforbrug og arbejde for både kontoret og DU.

 

 1. Udviklingsområdet
 • Ingen bemærkninger.
 • Det påpeges endnu engang at der udelukkende må anvendes udviklere/mentorer/onkler som forekommer på aktuelle udviklerliste. Hvis der fremover anvendes udviklere/mentorer/onkler som ikke har været på et af de to udviklermøder i denne sæson, så afregnes der ikkefor udførte udvikling.

 

 1. Uddannelse

-        Opfølgningsmøde for aspiranterne fra regelkursus 29.09. – dato/program

 • Mødet afholdes i Klaruphallen lørdag den 24-11-2018 med ankomst kl. 11.00, og en U14 Pi 1D kamp kl. 12.00 som deltagerne skal se.
 • Kjeld laver invitationen hertil.

-        Ingstrup Efterskole

 • Ingstrup ønsker fortsat det tidligere omtalte kursus, så vi arbejder videre med dette.

 

 1. Indstillingsgruppe
 • Gennemgået uden bemærkninger.

 

 1. Ungdommere / Talenter / Beach

-        Aflyst talentsamling 20.10.

 • Det blev konstateret, at mødet blev udsendt med for kort varsel.
 • Der er et møde mellem kreds 124 den 29-10-2018, blandt andet vedrørende, ny kreds 124 talentsamling.  

 

 • Beach-udvalget havde møde fredag den 19-10-2018 hvor der blev lagt planer over kampene i den kommende beach-sæson. Det blev prioriteret, at der maksimalt kan være 4 stævner på én dag.

 

 1. Testområdet
 • Re-løbetest i Dybvad den 22-10-2018
  • 5 dommere gennemførte løbetesten.

 

 1. Hjemmeside / Facebook
 • Ingen bemærkninger.

 

 1. Eventuelt
 • Ingen bemærkninger.

 

 1. Næste møde – 19.11.2018, 17.00 i Vrå
 • Heidi og Vibeke inviteres til mødet.

Referat DU 25/09-2018

Møde: Tid:
Sted: Deltagere

Dommerudvalget
Tirsdag den 25/9-2018, kl. 17.00 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå Dommerudvalget + Villy Nielsen

1. Godkendelse af sidste referat 12.06.2018 Godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

 2. Opfølgning på OB-møder, digital test og fysisk test, status antal dommere, opsamlingsmøde planlægges

Opfølgningsmøde for dommere og udviklere
Onsdag den 3. oktober kl. 19.00 i Brønderslev.

4. Endelig liste over kredsdommere og parsammensætninger til påsætter
Kjeld opdaterer listen med dommere, udviklere og udvikleransvarlig i

3.div., gruppe 0 og gruppe 1. Den tilsendes kontoret. 5. Opfølgning på DL møde i Hammel, den 18/9 (Kjeld)

Kjeld har informeret herom.

 1. DU formandsmøde kreds 1-2-4, mandag den 1/10 (John)

  •   Heidi, den nye kontorleder, vil deltage.

  •   John drøfter på dette møde nogle af de punkter vi har diskuteret i dag.

 2. Gennemgang af retningslinjer for dommerudvalget (vedlagt)

Godkendt, og vi i DU er enige i formuleringerne der er godkendt den

13. juni 2018.
8. Meddelelser fra kontoret

Ingen bemærkninger.

9. Meddelelser fra formanden

 •   Vi påtænker, at inddrage udviklingskonsulent (Jens Ulnits) i

  rekrutterings-regi. Han indkaldes derfor til et DU-møde i efteråret for

  dialog herom.

 •   Kredsholdsstævne (18/19. januar 2019) afholdes i Dronninglund,

  Kreds 1

  •   2 * 8 kampe lørdag med start kl. 12.00

  •   2 * 4 kampe søndag med start kl. 09.00

  • Vi påtænker, at anvende unge talentdommere til dette arrangement, og samtidig udvikle dommerne til stævnet.

   10. Udviklingsområdet
   - Evaluering af udviklermødet den 15/9, og planlægning af opsamlingsmøde

   o Fint udbytte, hvor der var en god dialog mellem deltagerne i den efterfølgende ’fælles’ udvikling.

   11. Uddannelse
   - Ingstrup Efterskole

   o Flemming Pedersen har kontakten og koordinerer med Lennart. - Regelkursus

   o Der er 15 tilmeldte til kurset i Hjallerup på lørdag (29/9).
   o Kjeld tager derop om morgenen, og John kommer og tager over

   ved middagstid.

   12. Indstillingsgruppe
   - Status på de aktuelle dommere
   evt. handlingsplan for det videre forløb

   o Gennemgået uden bemærkninger.

   13. Ungdommere / Talenter / Beach
   - Status efter kampe i V. Hassing og Taars

   o Danny beretter, at det var to gode stævner i hhv. Vester-Hassing og Taars.

   14. Testområdet
   Gennemgået tidligere på mødet.

   15. Hjemmeside / Facebook
   Der arbejdes på at finde en kontaktperson på kontoret, og der

   arbejdes på Hjemmeside/Facebook-området i kulissen. 16. Eventuelt

   17. Næste

     

   Stævnehonorar

   •   Det har været oppe at vende på SVDs opstartsmøde, at der

    fra dommerklubbens (og medlemmernes) synspunkt ikke er

    ens og klare retningslinjer herom.

   •   Retningslinjerne drøftes på kommende kredsbestyrelsesmøde

    med henblik på afklaring herom. Personoplysninger i HåndOffice

   •   Kontoret har foreløbigt svaret, at måden hvorpå data fremvises er i orden, da dommeren selv kan ’vinge’ af/fra hvorvidt oplysningerne må deles med andre.

   •   Dog følger John op på ovenstående med kontorledelsen til næstkommende møde.

    møde
    Mandag den 22-10-2018 kl. 17.00 i Vrå. Mandag den 19-11-2018 kl. 17.00 i Vrå. Mandag den 10-12-2018 kl. 17.00 i Vrå.

Referat NVH 17/09-2018

Referat

Kurt Steen har fremvist en jakke og en polo shirt, som tiltænkes at dommerklubbens medlemmer skal have, så vi er mere synlige i hallerne.

Der er planlagt et fælles dommermøde, som afholdes 1. Oktober i Svenstrup.

Kurt Steen har rykket DU for en grupperingsliste.

Udviklermødet roses af de 5 deltagende parter fra vores dommerklub, og Frederik Skou Nielsen roses for at have håndteret mødet fremragende.

Der kommer et ekstra OB møde, da der var en del som ikke havde deltaget.
Der kommer også et ekstra udviklermøde, da der også til dette møde, var en del som ikke kunne deltage pga. De skulle dømme håndbold.

 

Hvordan fastholdes de unge dommere, der forslås at man kunne lave ”små turneringer” hvor man sender 3-4 dommere afsted, og så er der 1 udvikler med.
Der giver de unge dommere lidt socialt og samtidig mulighed for at snakke sammen om kampene.

Kontingent er uændret og forbliver på 250,-

NVH dommerklub har 40 års jubilæum 26 januar 2022, og der er drøftet om en en jubilæumsfond var en mulighed.

Spillertøjsaftale skal genforhandles i år.

Erik fra SVD har foreslået udvikling på tværs af dommerklubberne.

Gruppering på dommerne skal håndhæves, også under cupper.

Daniel ønsker at komme på udviklermøde, det gives videre til Kjeld Simonsen.

Gruppens dommere og sammensætning diskuteres.

Kontingentopkrævning sendes ud medio oktober med afregning 1 november.

Referat NVH 16/5-2018

Referat af udvalgsmøde 16/5 2018 kl. 18:00 hos Mogens Thomsen

Dommerklubsarrangementer.
Til generalforsamlingen blev der efterspurgt nogle arrangementer, der kunne skabe et bedre sammenhold i klubben. Det er blevet drøftet og bestyrelsen tager kontakt til en/flere medlemmer af klubben, som skal prøve at komme med et forslag til et klubarrangement.

Har du selv et godt forslag til et spændende arrangement der kan samle klubbens medlemmer, så modtager klubbens formand Kurt Steen Jensen gerne forslag pr. Mail.: lisaogkurt@gmail.com.
Til klubbens arrangementer ydes der tilskud, så arrangementet enten vil være gratis eller med en egenbetaling, alt efter arrangementets pris.
Vi i bestyrelsen tror på, at små hyggelige arrangementer vil være en god start, da der ikke har været den fornødne tilslutning til tidligere store arrangementer. 


Brug og vedligeholdelse af tøj

I bestyrelsen har vi igennem den forløbne sæson fået henvendelser fra klubberne om, at nogle dommere møder op uforberedt og i dommertøj der ikke lugter særligt godt.
Det har vi drøftet i bestyrelsen og vi mener, at vi som voksne menneske burde være i stand til at møde op i hallerne, og være forberedt, kampklare og i friske klæder.
Vi drøftede i den forbindelse, om der i fremtidige kontrakter vedr. dommertøjet skal indføjes et punkt om alm. vedligehold af det dommertøj der bliver stillet til vores rådighed.

Endvidere har vi fået en bemærkning fra vores sponsor Sparekassen Vendsyssel, at nogle af vores dommere ikke altid er iført beklædningen, som vi har fået sponsoreret.
Dette bør naturligvis respekteres.

I bestyrelsen er vi samtidig blevet enige om, at det ville være en fordel for klubbens medlemmer, at bestyrelsen fik en jakke samt en polo trøje med klubbens logo samt en form for ”bestyrelsesmedlems logo” så man fremadrettet kan være synligt hvem der er i dommerklubbens bestyrelse, og medlemmerne kan se hvem de kan gå til, hvis man har spørgsmål eller lign.

Samarbejde med dommerklubber
Samarbejdes med de øvrige dommerklubber er drøftet og fortsætter i bedste stil.

Hjemmeside
Daniel Jakobsen har sagt ja til at være webmaster på klubbens hjemmeside http://www.nvhhaandbolddommerklubkreds1.dk/
Så har du forslag til ændringer eller lign. Så send endelig Daniel en mail på: dnjakobsen@gmail.com

Headset
Klubben har investeret i et headset til klubbens dommere, som primært skal bruges til at udvikle vores unge og udviklingsdommere. Men også erfarne dommere kan benytte headsettet. 
Vedr. Udlevering af headset laves en procedurer samt en kontrakt. ang. rengøring, vedligeholdelse og egenbetaling ved misligholdelse af udstyr.
Daniel laver udkast til kontrakt.
Headsettet leveres tilbage indenfor 2 dage efter kamptidspunkt, medmindre andet er aftalt. Dette gøres for at holde styr på sættet.
Brugsvejledning laves og lamineres, så den altid er tilgængelig i kufferten med headsettet. 
Den kontaktansvarlige Kurt Steen Jensen vil ligger inde med headsettet, og han skal kontaktes for lån af headsettet,
I må gerne være i god tid med at booke headsettet, så vi kan få det brugt, og nemmere kan styre når vi har par der skal anvende det. Kurt Steen Jensen kan altid bestemme, at vi har udviklingspar/unge dommere, som skal lånet headsettet forud for erfarne par.


Dommerklubbens fremtidige betydning
Vi er bange for, at dommerklubbens fremtidige betydning kan blive mindre og mindre, da DU til dels tager råderetten over gruppe 2 dommerne. (løbetest)
Vi vil i bestyrelsen gøre alt for at dommerklubben NVH har deres berettelse i fremtiden, da der stadig er mange ting der taler for det, blandt andet: lokal bestyrelse-/møder, generalforsamling, arrangementer, udviklingerne.
Vi afventer tilbagemelding på dette fra DU.

Klager
Der er komme en klage fra rødspættecup, den er blevet diskuteret. Dommeren var påsat i rækker formåen, og det har vedkommende selv erkendt.

Op/nedrykning

Der er til kommende sæson sket følgende ændringer i dommeres gruppering:

- Kurt Birkbak rykkes fra gruppe. 2 til 3
- Torben Clausen rykkes fra gruppe 2 til 3
- Ebbe Nørgaard rykkes fra gruppe. 3 til 4
- Jan Falberg rykkes fra gruppe. 3 til 4


Økonomi
Klubbens økonomi er blevet gennemgået, og der står i øjeblikket xx,xx kr. på klubbens konto. 


Billeder af medlemmer samt bestyrelse
Vi har i bestyrelsen snakket om, at det på det kraftigste trænger til nye billeder af vores medlemmer samt bestyrelsen. Vi vil forsøge, om dette kan arrangeres ved de kommende OB møder. Ansvarlig Daniel

Bestyrelsen:

Det var første bestyrelsesmøde for Carsten Eckhardt og Daniel Jakobsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Kurt Steen Jensen
Næstformand: Mogens Thomsen
Kasser: Ole Nielsen
Sekretær: Daniel Jakobsen
Kontaktansvarlig: Kurt Steen Jensen
Mening medlem: Carsten Eckhardt

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på følgende vis


Kurt Steen Jensen 21167879 lisaogkurt@gmail.com
Ole Nielsen 25270815 smollerne@yahoo.dk
Carsten Eckhardt 24443303 familieneckhardt@live.dk
Mogens Thomsen 41659126 maassethomsen@yahoo.dk
Daniel Jakobsen 29939725 dnjakobsen@gmail.com
Erindringsliste
Udkast til aftale vedr. headset og brug af dette.
Hold DU op på grupperingen af dommerne samt udviklinger.
Samarbejde ang. udviklinger med de andre 2 dommerklubber. 
Emner til udvikleruddannelsen.
Udviklinger og parsammensætning laves efter OB møde

Referat 12/2 2018

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato  12/2  2018 kl. 18.00, hos Ole

 

1.Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden OK

1.2.                 Referat  OK

2.Formanden

Orientering fra møde med DU.

Hjemmesiden skulle være opdateret.

Årets dommer er diskuteret.

Der er i år pr dags dato kun 1 klage på dommer fra klubberne. Dette er flot.

Episode omkring kamp mellem Jerup og Skagen Hr.s3. er givet videre til DU og kontoret.

3.Næstformanden  

Episode omkring kamp mellem SEIF og FFI, hvor en af vores nye unge dommer, havde en ubehagelig oplevelse er drøftet. Der har været udvikling på ham siden og sagen er vendt med dommeren.

Der er stadig brug for hjælp til vores dommere i gruppe 3 og 4.

Der skal bruges de udleverede træningsdragter med reklame på. Der er observeret dommere i deres egne træningsdragter, dette er ikke i orden.

4.Kasserer

Det ser godt ud med økonomien. Der arbejdes på at købe et headsæt til hjælp til de unge dommere.

5.Sekretær Intet

6.Kontaktansvarlig

Næsten alle er udviklet pt.

Kurt og John at rangere dommerne i de forskellige rækker efter sæsonen.

7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

 

7.2.                 Generalforsamling.

     På valg er Danny og John. Begge 2 modtager ikke genvalg. Der arbejdes på at

     finde nye emner. Der er styr på ny formand.

     Der arbejdes på at det bliver d. 26 april.

     Maden ordner Mogens. Det bliver skipperlabskovs.

     Bilags kontrollanter  Kjeld og Mylle

     Bestyrelsen mødes kl. 17.00 spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00

     Danny spørger John om diregent til dagen.

8.Nyt møde Til generalforsamling kl. 17.00

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

Referat 6/12 2017

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato  6/12 2017 kl. 18.00, hos Kurt.

 

 1. Godkendelse af:

1.1. Dagsorden  Ok

1.2. Referat  Ok

2.Formanden

Der er sendt nye redigeret lister ud. Disse skal dog opdateres da der er en del dommere der er rykket op.

Hjemmeside. Der er en del fejl på hjemmesiden som lige skal rettes. Danny ser på det en af de næste dage.

Udvikler liste mangler. Kurt sender en ud.

2 Dommerkursus. Kurt har styr på dette, og indbydelser er sendt ud.

Jonny Andersen har meldt sig ud af dommerklubben, da han syntes han er blevet behandlet dårligt.

3.Næstformanden

Der er generelt problemer i dømningen i gruppe 3 & 4. Vi skal se om ikke vi kan hjælpe de dommere der har det svært.

4.Kasserer

Økonomien ser flot ud. Der er sendt kontingent opkrævninger ud, og pt. Er der 4 restancer. Sjovt nok er de 3 de samme som plejer at være i restance. Ole sender ny opkrævning ud efter vores retningslinjer.

Der har ikke været meget respons på udsendte brev, angående om der må vises tlf. nr. i håndoffice.

5.Sekretær. Intet

6.Kontaktansvarlig

Udviklinger ser fint ud, vi er godt halvvejs. Dog er der nogle der trænger til hjælp, som skal kigges på igen.

Der er rykket 5 dommere op. Der er diskuteret struktur i oprykning, og fremgangsmåde omkring hvordan dette gøres bedst, for at dommerne står godt rustet til kommende opgaver.

3 ud af 5 nye dommere dømmer.

7.Diverse

7.1. Erindringsliste.

 

      7.1.1. Generalforsamling.

      Der skal findes en ny formand, da Danny har valgt at stoppe.

      Der skal findes et nyt bestyrelses medlem, da John har valgt at stoppe.

     7.1.2. Billags kontrollant.

     Der skal findes en ny billags kontrollant, da Johnny Andersen har meldt sig ud. Vi  

     spørger om suppleant Carsten Eckhardt vil træde til.

8.Nyt møde

Til Februar.

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

Referat 9/10 2017

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato 9/10 2017 kl. 18.00, hos Ole

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat  Ok

2.Formanden

Møde Med frank B.

Onsdag d. 4/10 havde dommerklubberne og DU møde med Frank Bjerregaard. Der blev på mødet vendt forskellige emner. Samkørsel blev vendt, og der blev gjort klar at der er en bagatel grænse på nogle km. Så som at hvis 2 dommere mødes få km før hallen de skal dømme i, er det ikke tjenligt at køre sammen det sidste stykke, og at hvis den ene dommer havde en kamp før eller efter 2 dommerkampen skal man ikke vente på makkeren bliver færdig for at køre sammen.

Der blev snakket kampe før kampe på højeste niveau, og hvad der er rimeligt i den forbindelse.

Der blev også snakket om afbud efter påsætning. Der var ved første påsætning 10 % afbud efter påsætningen var sendt ud. Dette er ikke rimeligt, og der bliver på kontoret ført liste over afbud. Og der bliver noteret om afbuddene er lovligt fravær, som sygdom og andet der gør afbud nødvendigt. Ulovligt fravær bliver sendt videre til Frank, og personerne må påregne en opringning fra ham om dette, og eventuelt sat bagerst i påsætningen af kampe i en periode. Derfor bør i have styr på jeres afbuds skemaer.

Der undersøges om det er muligt at sætte tlf.nr. på påsætningen i håndoffice, så man kan ringe til dommere man skal dømme med, og evt. aftale samkørsel. Frank er sat på opgaven. I den forbindelse bliver der sendt mail rundt til alle dommere, hvor i skal give samtykke til at jeres tlf. nr. må vises i påsætningen. Ole sender mail rundt.

Kurt påpeger at han mener at det går ud over gr2 dommerne når højere rangerende dommere dømmer kamp før eller efter kamp på højeste niveau. Dette er en beslutning der er truffet højere oppe i systemet for at spare penge.

Fællesmøder

Der er for nyligt afholdt fællesmøde mellem dommerklubberne. Og der er her aftalt fordeling af gruppe 2 dommere i mellem dommerklubberne. Aftalen blev 6 par pr. klub. NVH forslog endnu engang, at man burde at man burde have de bedste dommere i gr. 2 som var til rådighed, uanset hvorfra de kom. Da vi mener klubberne bør have de bedste dommere i de respektive rækker som er til rådighed. SVD og Ålborg dommerklub modsatte sig dette forslag igen.

Ellers blev der snakket om udviklinger, og evt. udvikling på tværs af klubberne. Vi snakkede om mangel fuld referat fra DU møderne, det er næsten bare dagsordnen de sender ud som referat.

Nye dommere

Vi har fået 5 nye dommere fra lige afholdt dommerkursus, tag godt imod dem ude i hallerne. Kurt holder styr på dem og sørger for at der bliver taget hånd om dem.

Status på OB møderne

Vi har mistet 9 dommer siden sidste sæson. Og lige fået 5 nye. Status 53 aktive i alt.

 Hvordan sikre vi kampe til alle

      Efter første påsætning kan vi konstatere at vores dommere i gr.2 får for lidt kampe på højeste    

      niveau i forhold til de andre dommerklubber, Kurt forsøger at følge det de næste runder.

3.Næstformanden.  Intet

4.Kasserer

Økonomien ser fornuftig ud. Der gøres klar til udsendelse af kontingent opkrævninger snarrest.

5.Sekretær. Intet

6.Kontaktansvarlig

Udviklinger i sæsonen

Der skal bruges en del udviklinger på gr.3 dommerne. Både for at se hvordan det går med at dømme alene i Hr, s.3 og 4 og for at hjælpe dem der har brug for det. Og vi får på den måde et indblik på hvordan tingene ser ud i disse kampe.

      Gruppe 2

      Der er aftalt 6 par pr. klub. Vi har pt. 7 par, men der arbejdes på oprykning af 3 mand til gr.1 da

      Der er mangel på dommere i denne gruppe.

7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

      Danny får bestilt ny medlemsliste hos Vibeke, Samt får noteret at Ebbe og Egil

      har været på OB møde.

8.Nyt møde. Aftales senere.

 

Referent Danny Nielsen.

 

 

Referat af Generalforsamling 27. april 2017

<                                                                                                                                                                           26 deltagere

Generalforsamling afholdt den 27. april 2017 i Sparekassen Vendsyssels lokaler, Fr. havn.

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent:

John Nepper valgt

 

Pkt. 2 – Valg af sekretær

Ole Nielsen valgt

 

Pkt. 3 – Valg af stemmetællere

Kjeld Simonsen og John Borch valgt

 

Pkt. 4 – Bestyrelsens beretning

Siden beretningen blev udsendt, er reglementet for alle håndboldkredse i Danmark blevet ensrettet, og det betyder for kreds 1, at kampene i S3H, S4H og S2D fra næste sæson kun skal dømmes af 1 dommer. Det er dog tilladt at teste unge dommere/dommer på vej frem i S3H og S2D, hvor det er OK at dømme kampe som par.

Finn Sørensen spurgte hvorfor der kun deltog 1 bestyrelsesmøde fra vores dommerklub i det fællesmøde med de øvrigt dommerklubber, som blev afholdt i Dybvad. Danny svarede at det havde vi valgt, og at vi også til andre møder har været 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer til tilsvarende møder.

John Borch: Hvad med grupperingerne, når der nu kommer flere 1 dommer kampe. Vi i bestyrelsen skal sikre at dommerne er udviklet, og at vi har indplaceret dommerne. Det kan godt give både op- og nedrykningen.

Der vil helt klart forsvinde det sociale i dommerrummet og hallerne, som godt kan få nogle dommere til at stoppe.

Kjeld Lassen bragte sam-kørsel på banen, og henviste til, at kredskontoret ikke kan tilbageholde penge for kørte kilometer, hvilket er sket i nogle tilfælde. Danny Nielsen orienterede fra møde med FU, hvor der inden næste sæson skal laves retningslinjer for dommergerningen og reglerne for sam-kørsel skal med. John Nepper henviste til det besluttede dommerregulativ, som igen skal på banen, og reglerne for sam-kørsel skal med.

John Borch: Hvis der forlanges sam-kørsel, må det fremgå af påsætningen i Håndoffice, sammen med kørselsvejledning, telefornr. Og adresse på sin makker.

Michael Kristensen spurgte om ikke klubbens referater og oplysninger kunne laves i en lukket gruppe, alene for klubbens medlemmer, da der nogle gange har stået nogle lidt for direkte ting, som kunne blive mistolket af andre. I bestyrelsen vil vi gerne være åben med vores oplysninger og meldinger til vore dommere, og det vil vi fortsætte med. John Borch bakkede bestyrelsens retningslinje op, og mente at det ikke kan skade, at vi siger tingene som de er.

Tage Andersen spurgte til hvordan op- og nedrykninger af dommer sker, og opfordrede til at det sker pr. telefon, og ikke som i dag i mail fra klubbens formand. Det tager bestyrelsen til sig, og vi vil drøfte håndteringen af op- og nedrykninger, også nu hvor der godt kan komme lidt flere løbende tilpasninger i grupperne, med flere 1 dommerkampe.

 

Pkt. 5 – Fremlæggelse af klubbens regnskab og økonomi

Regnskab godkendt

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Ingen

 

Pkt. 7 – Valg af formand

Danny Nielsen genvalgt

 

Pkt. 8 – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

John Laursen og Ole Nielsen genvalgt

Her er der indsneget sig en fejl. der skulle stå Mogens Thomsen og Ole Nielsen

 

Pkt. 9 – valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Efter kampvalg blev Carsten Eckhardt 1. suppleant og Per Christensen 2. suppleant

 

Pkt. 10 – valg af bilagskontrolanter

Kjeld Simonsen og Johnny Andersen genvalgt

 

Pkt. 11 – Eventuelt

Udover at maden/menuen blev nævnt, var følgende oppe at vende:

Kjeld Lassen fortalte om hans oplevelser ved årets Rødspætte Cup, hvor finalerne igen i år var uden lokale dommerne. Det virker som om, at vi lokale kan bruges til at tage de tynde kampe, medens dommer syd fra nærmest har et tag selv bord, og kan få ændret deres påsætninger under stævnet. Hvis ikke der ændres på disse forhold, opfordrede Kjeld til at vi lokale dommerne ikke skal deltage i Rødspætte Cup.

Danny Nielsen lovede at vi tager dette punkt med til drøftelse med Per Larsen fra cuppen. Kurt Steen havde talt med Vibeke på kredskontoret, som gerne vil bruge lokale dommerne, også til finalerne, men det sker bare ikke.

John Nepper orienterede om at kredskontoret flytter til området omkring Hobro, hvor der laves fælleskontor for kreds 1, 2, 4 og JHF´s kontor.

Sidste punkt var Årets Dommer.  Kurt Steen fremlagde begrundelse for bestyrelsen valg, og Årets Dommer 2016/17 er fuldt fortjent Per Christensen.

Danny Nielsen takkede for fremmødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 13/3 2017

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato   13.03.2017,  kl. 18.00, hos  John

 

1.Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat  OK

2.Formanden

Dommer 1186, Jacob F. Møller indstilles til oprykning fra gruppe 4 til gruppe 3.

Vi mangler stadig info fra DU angående oprykning af  Daniel til gr.1

Verserende klagesag: Vi afventer DU’s afgørelse.

Hjemmeside opdateret.

 

3.Næstformanden

Vi skal have hævet niveau på vores gruppe 3 og 4 dommere. Der mangler kendskab til de basale ting i reglerne. Vi foreslår DU et opfriskende regelkursus til gruppe 3 og 4 dommere inden næste sæson.

4.Kasserer

Danny Richard mangler at betale kontingent, hvis han ikke vil betale må han afregne fuld pris på dommertøj.

5.Sekretær

Der er ikke indkommet forslag til årets dommer. Vi finder selv et emne.

6.Kontaktansvarlig

Fraværende pga. arbejde. Der er ved at være styr på grupperingerne.

 7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

1.Generalforsamling. Dato d. 20.04, evt. 27.04 indvarsles senest 29.03.

Der skal bestyrkelsens beretning være klar.  Kurt hører om lokaler.

     Vi afventer svar.

2. På valg er Ole og John begge genopstiller. OK

3. Formanden genopstiller også. OK

4. Ole hører om bilags kontrollanter. Mødes med dem d. 14/3

5. Årets dommer ligges på hjemmesiden sidste frist d 8/3

    Der er ikke indkommet nogen forslag.

6. Danny spørger,  John Nepper om dirigent posten og sørger for gavekort til årets        

    dommer. Skal have en dato først

7. Mogens Thomsen forhører sig om mad. Er i gang

 

8.Nyt møde

1 time før generalforsamlingen.

 

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

Referat 15/2 2017

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato  15/2  2017 kl. 18.00, hos Mogens Thomsen

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden Ok

1.2.                 Referat  Ok

 

2.Formanden

Fællesmøde i dommerklubberne drøftet. Der er bedt om et møde med FU og DU, hvor vi vil have fokus på udsendt brev angående samkørsel.

Der mangler info fra DU om oprykning af dommere samt Hvad det er for nogle kampe gr.2 har fået lov at dømme. Dette var lovet på sidste møde med DU.

Der henstilles til alle dommere under NVH, at når man møder op til kamp, skal man være klar, og ordentlig i tøjet ifølge vores regulativer. Der er konstateret op til flere dommere der kommer i dommertøj der ikke er blevet vasket længe og lugter ikke særligt godt, flere dommere kommer stadig i sidste øjeblik og er derfor ikke klar i god tid, som man skal være. Hvis man ikke har mere interesse i sin dommergerning, og kun er der for pengene skyld, bør man måske overveje om ikke det er tiden at stoppe dommergerningen, da det så ikke er for klubbernes og spillernes skyld man er der.

3.Næstformanden

Så er det snart Rødspættecup, og vi opfordre vores dommere til at tilmelde sig, og bakke op om denne lokale turnering

4.Kasserer

Charlie er stoppet og har derfor ikke betalt kontingent. Der er xxxxx kr. på kontoen.

5.Sekretær

Årets dommer. Forslag modtages indtil 8/3 til formanden.

6.Kontaktansvarlig

Vi er ved at være hele vejen rundt med udviklinger.

Der vil blive lidt op og nedrykninger ud fra udviklinger der er lavet, og for nogle dommeres vedkommende fordi de ikke dømmer, eller dømmer meget lidt.

7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

 1. Generalforsamling dato d. 20/4 evt. 27/4 indvarsles senest 29/3 Der skal bestyrkelsens beretning være klar.  Kurt hører om lokaler.
 2. På valg er Ole og John begge genopstiller.
 3. Formanden genopstiller også.
 4. Ole høre om billags kontrollanter
 5. Årets dommer ligges på hjemmesiden sidste frist d 8/3
 6. Danny spørger John Nepper om Dirigent og sørger for gavekort til årets dommer.
 7. Mogens Thomsen forhører sig om mad. I samspil med Kurt og John.

8. Nyt møde 22/3

 

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

Referat 12/12 2016

Referat af bestyrelsesmøde.

 Dato  12/12  2016 kl. 18.00, hos Danny Nielsen

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat Ok

2.Formanden

Der er DU møde d. 4/1 Danny tager aftalte punkt om gr.2 med til mødet. Referat fra DU sidste møde lige sendt rundt, vi kan som sædvanligt konstatere at der ikke står noget i det.

Hjemmesiden bliver stadig flittigt brugt små 200 gange pr. uge.

3.Næstformanden

Forslag om de bedste dommer par i gr.2 i stedet for 6 par fra hver dommerklub.

4.Kasserer

Økonomien ser fornuftig ud, næsten alle har betalt kontingent, dog er der stadig 3 restancer. Disse får endnu en påmindelse, sjovt nok er det altid de samme.

5.Sekretær Intet

6.Kontaktansvarlig

Vi foretager en justering med et par op og nedrykninger. Der indstilles disse dommere til oprykning.

Søren Hjortholm fra gr. 4 til gr. 3

Tommy Pedersen og Mads Siknse fra gr. 3 til gr. 2

Der indstilles følgende dommere til nedrykning.

Jan Falberg fra gr. 2 til gr.3 da han ikke har dømt kampe og optager en plads.

Torben Larsen fra gr. 2 til gr. 3 da han ikke er helt klar til gr.2 endnu.

Pernille og Daniel indstilles til prøvekamp i gr. 1 med henblik på oprykning, såfremt de begge består løbetest d. 4/1 2017 i Dybvad.

Ud af de 5 nye dommere vi har fået fra sidste uddannelse, dømmer de 3 meget, og er kommet godt i gang. Jesper Rasmussen har ikke styr på håndoffice og har derfor ikke fået kampe.

Gruppe 2 vil blive tilpasset endnu engang i det nye år, såfremt der er behov for dette.

7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

Generalforsamling.

8.Nyt møde

Engang i uge 7 helst ikke tirsdag og torsdag.

Referent Danny Nielsen. 

Referat 7/11 2016

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato 7/11  2016 kl. 18.00, hos Danny Nielsen

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden OK 

1.2.                 Referat OK

 

2.Formanden

Mødet i Br.slev. Vi syntes alle i bestyrelsen, at det var et super arrangement som kredsen og DU havde lavet. Det er så bare alt for dårligt at vores dommere ikke møder op til sådan en event. Alle ville have haft godt af at deltage på mødet, og fået noget med hjem der fra. I alt var der under 25 % af kredsens dommere mødt op, hvilket må siges at være alt for dårligt. Så vores konklusion er at det ikke er noget ved at prøve at lave arrangementer for vores dommere.

M.T. bedes opdatere håndoffice.

Påsætning. Vi kan konstatere at der er for lidt tid mellem påsatte kampe, så dommerne døjer med at nå fra hal 1 til hal 2, og være der til tiden.

Kurt og John Nepper har haft en god snak om fordelingen af kampe i grupperne, og dette kan gøres meget bedre, hvis kampene bliver påsat ifølge vedtaget påsætnings regulativ.

Hjemmesiden bliver besøgt mellem 150 til 200 gange hver uge, hvilket er meget tilfredsstillende.

3.Næstformanden

Der er ude i hallerne blevet konstateret at vores dommere går og bagtaler hinanden, på en måde der skader både NVH og vores medlemmers omdømme. Dette er ifølge vores vedtægter § 2 stk.5 ikke i orden og bør straks ophøre.

4.Kasserer

Kontingent. Ca. halvdelen af vores medlemmer har betalt.

Økonomien ser fin ud, der er pt.xxxxxx på kontoen. 

5.Sekretær

 Intet.

6.Kontaktansvarlig

Status nye dommere. 3 ud af 4 er kommet i gang. Kurt holder øje med dem og følger op på dem.

Der arbejdes med et dommerpar med henblik på oprykning til gr.1 da der er for lidt dommere i denne gruppe. Pt. Har den ene dommer for mange afbud.

Vibeke har bedt Mads S. om at opdatere hans tilgængelighed på håndoffice, da der kommer for mange afbud efter kampene er påsat.

7.Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

 

8.Nyt møde

Mandag eller onsdag uge 50.

 

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

Referat 26/9 2016

Referat af bestyrelsesmøde.

 

 

Dato  26/9  2016 kl. 17.30, hos Ole Nielsen

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat  Ok

       2.Formanden

Jens Ø Eckhardt stopper som dommer. NVH tilbagekøber hans dommertøj for 200 kr. som aftalt, når tøjet kun er 1 år gammelt.

DU har informeret om, at forsøget på at få flere kampe til gr.2 dommerne, tages op igen på næste DL møde.

Der arbejdes stadig på et fælles dommer arrangement for alle kredsens dommere d. 2/11. Derfor skal men reservere denne dag til dette.

Mogens deltog i sidste DU møde i stedet for Danny. På dette møde blev der spurgt ind til, om dommerklubberne mente de havde nogle dommere, der var ved at nå derhen hvor det er tiden, at de bør stoppe. Det mener vi pt. ikke vi har i NVH.

Der er planer om at skære gr.2 ned til ca. 16 dommerpar i kreds 1. Pt. Har vi i NVH 7 par i gr.2. Det er nok i overkanten, så der skal enten rykkes dommere op, eller ned fra gr.2. Og dette vil blive varetaget af  DU når og hvis det bliver aktuelt.

       3.Næstformanden

Intet.

       4.Kasserer

Det er ved at være tiden hvor kontingent opkrævningen sendes ud. Det ser fint ud, der har ikke været de store udgifter siden sidst.

       5.Sekretær

      Intet

       6.Kontaktansvarlig

Par sammensætningen er gennemgået og er sendt til Vibeke.

OB lister gennemgået og rettelser er sendt til Pernille DU og Vibeke.

Vi er lige nu 52 aktive dommere og 2 der er skadet og holder pause. Vi kan konstatere at det er en tilbagegang på ca. 10 dommere, Hvor 6 af dem er unge dommere.

        7.Diverse

        7.1. Erindringsliste.

           1.Konflikthåndterings kursus.

Ligger ved DU. Der vides ikke hvornår det kommer.

        8.Nyt møde

Mandag d. 7/11 2016

 

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

Referat generalforsamling NVH 2015/16

 

Referat generalforsamling NordVendsyssel Håndbolddommerklub 2015/16

33 deltagere

Pkt. 1 Valg af dirigent:

John Nepper valgt

Pkt. 2 Valg af sekretær for generalforsamlingen:

Ole Nielsen valgt

Pkt. 3 Valg af stemmetællere:

Johnny Andersen og Kjeld Simonsen valgt

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning:

John Borch foreslog at vi går sammen i bussen om et konstruktivt samarbejde om påsætningerne.

Johnny Andersen spurgte til hvor og hvem der modtager udviklingerne, og om påsætteren bruges disse udviklinger i påsætningerne fremadrettet.

Disse 2 punkter blev generalforsamlingen enige om at skubbe til eventuelt.

Gunnar Nielsen havde et spørgsmål til punktet om klager på dommere, primært at dommerne ikke blev hørt i og om evt. klager på dem, samt at der kan gå meget lang tid, inden dommerne bliver hørt om den situation han/hun er indklager på.

Per Olsen bakkede om Gunnar´s synspunkter.

Formand i DU John Nepper kunne oplyse, at antallet af klager på dommerne i kreds 1 er faldet fra 23 sager i foregående sæson, til 12 sager i den netop afsluttede sæson, som må tolkes som en rigtig god udvikling.

Beretningen godkendt.

Pkt. 5 Fremlæggelse af klubbens regnskab og økonomi:

Regnskab godkendt.

Kasseren oplyste, at bestyrelsen har vedtaget at hæve kontingentet til kr. 250 pr. sæson.

Pkt. 6 Indkomne forslag:

Ingen

Pkt. 7 Valg af formand:

Danny Nielsen genvalgt.

Pkt. 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Kurt Steen Jensen og John Laursen på valg, og begge genvalgt.

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

Kim Overgaard valgt til 1. suppleant og Finn Sørensen valgt til 2. suppleant.

Pkt. 10 Valg af bilagskontrollanter1.

Johnny Andersen og Kjeld Simonsen genvalgt.

Pkt. 11 Eventuelt:

Årets dommer blev på baggrund af en næsten samlet bestyrelsen tildelt Danny Nielsen

Pernille Skoust foreslog et socialt arrangement i vores dommerklub. Hun arrangerer gerne.

Det tager vi i bestyresen meget gerne imod, dog har vi ikke i klubben de store muligheder for økonomisk tilskud/støtte til arrangementer, men bestyrelsen vil meget gerne bakke op, og give evt. økonomisk støtte. Finn Sørensen foreslog Aalborg Håndbold.

Formand for DU John Nepper orienterede om det arbejde kredsens dommerudvalg har lavet det senest år, som for en meget stor del at tiden/møderne har været problemerne vedr. påsætningerne, og at få lavet nogle holdbare løsninger med kredskontoret om påsætningerne, manglende vagtplan i weekenderne. Det har været en bunden opgave for kredskontoret at der skal spares penge, og det har også været et problem, at den centrale påsætter blev ansat uden en jobbeskrivelse.

John Nepper har lavet at oplæg til en evt. fremtidig påsætningsstruktur, som bl.a. taget højde for problemerne i håndoffice incl. manglende afbud fra os dommere, der skal etableres en vagtordning i weekenderne ved afbud i tilfælde af sygdom m.m.

Endvidere har DU arbejdet med ny dommeruddannelse, der har været arbejdet med kursus i konflikthåndtering, som næsten var programsat, men den ansvarlige meldte fra, og DHF har ikke siden foretaget sig noget på dette område. Antal af klager er halveret i forhold til sidste sæson, og slutteligt er der forslag om en harmonisering af antal kredse, som ikke er på plads, samt tilpasning af S2D, S3H og S4H, hvor vi har 2 dommere, men alle andre kredse kun har 1 dommer på disse kampe.

John Borch har forsøgt at få lavet en aftale med kredskontoret/påsætter om bl.a. stævner, hvor dommerne har givet tilsagn om at kunne dømme, men ikke bliver tildelt kampe. Det virker som om at hver enkelt dommer selv skal henvende sig på kontoret, for så kommer kampene.

Johnny Andersen efterlyste en tilbagemelding til de dommer der ikke tildeles kampe.

Jan Rasmussen fortalte om hans oplevelse med påskestævner, og mente at en bindende tilmelding til stævner også skal en tilbagemelding.

Per Olsen opfordrede til ikke at lukke huller ved de kampe der opstår som følge af sygdom, før der er en påsætter ansat til weekend-kampene.

Pernille Skoust opfordrede til at vi opretter afbud i håndoffice i god tid, og at vi er positive overfor den centrale påsætter. John Nepper bakkede op, og kræver rettidig omhu, og at det kræver erfaring af stå for påsætningen. Der har været manglende struktur i påsætningerne, og der har været stor forskel på det antal den enkelte dommer er blevet tildelt.

Kim Overgaard roste påsætteren for henvendelse vedr. Svane Cup.

Gunnar Nielsen spurgte til hvor mange kampe der skal til for at udløse stævnehonorar på kr. 500. Det er afhængigt af spilletiden på kampene.

Kim Hoven: Der skal afsættes bedre tid til transport mellem hallerne, da der nogle gange har været afsat alt for lidt tid.

Danny Nielsen roste dommerklubbens dommere for den god opbakning der har været udvist, på trods af den til tider kaotiske situation, og ønskede at fremtiden bliver bedre.

John Borch roste hjemmesiden

Daniel Nørg. Jakobsen vil gerne tage nye fotos til hjemmesiden, som evt. kan tages ved at socialt arrangement. Bestyrelsen arbejder videre med dette sammen med Daniel.

Danny Nielsen takkede for at god generalforsamling og gav ordet til Rikke Nielsen, som er blevet ansat som konsulent i kreds 1

 

Referat dato 7/4 2016

Referat af bestyrelsesmøde.

 Dato 7/4 2016 kl. 18.00, hos Ole Nielsen

    1.Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat Ok 

    2.Formanden

DU’s regulativ for dommer påsætning blev drøftet. Vi bakker op om initiativet, og syntes det er et godt oplæg.

Vi skal være mere obs. på indstilling af dommere, til årets dommer i kredsen.

Vi har fået tilgang af en ny dommer Claus Dalsgård. Han skal lige have frisket sit dommerkort op, og er så klar til at dømme igen. Danny skriver til ham.

   3.Næstformanden Intet nyt.

   4.Kasserer

     Regnskab gennemgået.

   5. Sekretær Intet nyt.

   6. Kontaktansvarlig

Vi er næsten nået i mål med udviklinger denne sæson, det har været svært, men det lykkedes næsten at nå alle. Der er nogle der skal kigges på fra start af næste sæson, derefter vil vi vurdere om de skal rykkes til en anden gruppe.

Der vil blive lavet en rangering af dommerne i gruppe 2-3-4. Så kan dommerne se på listen, hvor de ligger placeret. Listen vil blive sat ind på hjemmesiden, når den er lavet.

Der rykkes ikke dommere ud af grupperne lige nu, men der er nogle der skal kigges på ved opstart af næste sæson, med henblik på eventuelt nedrykning.

Rødspættecup er blevet diskuteret. Påsætning eller mangel på samme.

  7. Diverse

7.1.                 Erindringsliste.

   1.              Sponsor kontrakt, manglende betaling.

Er bragt i orden nu.

   2.              Generalforsamling.

Årets dommer er fundet, der var flere forslag at vælge mellem.

Kurt og John har styr på maden og drikkevare.

Der er pt. Tilmeldt 15.

Danny ordner gavekort til årets dommer. Samt vin.

Kurt ordner pokal. Husk scorringskort.

Dirigent er spurgt og sagt ja.

Ole har styr på regnskab samt sørger for kopi af vedtægter.

Vi har inviteret JHF’s nye konsulent Rikke Nielsen.

   3.                 Konflikthåndterings kursus.

Vi har stadig ikke nogen dato for kurset.

 

   8. Nyt møde

Vi mødes kl. 17.00. Ole kommer senere.

Referent Danny Nielsen.

 

 

 

 

Referat dato 25/1 2016

 

 

 

Referat d. 25/1 2016 kl. 18.00 hos John Lauersen.

Dagsorden som følger:

1.       Godkendelse af:

1.1.     Dagsorden  Ok

1.2.     Referat  Ok

2.       Formanden

Fællesmøde med dommerklubberne udsat, da der ikke var noget særligt til mødet.  Vi har i de 3 dommerklubber haft et møde med Vibeke og DU, hvor vi snakkede påsætning, eller mangel på samme. Vi havde en meget konstruktiv dialog om tingene, hvor vi prøvede at komme med vores synspunkt på hvordan vi godt kunne ønske os det. Og Vibeke fortalte lidt om hvordan hun var ansat og arbejdede. I forhold til terminer sendes der nu besked til dommerne om at opdatere deres håndoffice med afbud, sådan Vibeke kan holde terminerne uden at få så mange afbud. Her må vi bare konstatere at dommerne er rigtig dårlige til dette, vi ligger i Kreds 1 80 % højere med afbud efter påsætningen er lavet, end resten af landet. Dette er ikke i orden. Vi skal have vores dommere til at forstå at de skal opdatere deres håndoffice med fravær når de får besked på det. Vi snakkede om at de dommere der gentagende gange melder fra efter påsætningen er lavet, ikke skal forvente at få kampe, før de indordner sig. Det er også derfor der er så mange ledige kampe i udbud, dette skal så gerne mindskes samtidig med afbuddene falder. Angående fordelingen af kampe, syntes vi stadigvæk at den er for skæv, da det meget er de samme dommere der har mange kampe, dette håber vi på bliver bedre.

Der har været meget tvivl om hvor man skal ringe hen i weekenderne hvis man bliver syg og ikke kan dømme. Der er ingen vagt telefon, så vi vil opfordre til at ringe til kreds formand Villy Nielsen Tlf. 21 66 80 15 så må han som formand løse dette problem.

Der er blevet opserveret at flere dommere kommer 2-5 minutter før de skal fløjte op, dette er ikke i orden. Vi har i bestyrelsen besluttet, at der er mødepligt 15 minutter før bredde kampe, og er der udvikling er der mødepligt 30 minutter før kampstart. Dette skal overholdes, da man på denne måde også viser ud til klubberne at man kommer forberedt og oplagt til kamp.

3.Næstformanden

Fordeling af kampe drøftet, vi syntes stadig det er alt for skævt fordelt.

4.Kasserer

Økonomi uændret. Der vil næste sæson blive et kontingent stigning på 50 kr.

5.Kontaktansvarlig

Det ser fornuftigt ud med udviklinger, og vi regner med at nå i mål inden sæsonen er slut. Dog har vi kunne konstatere at når dommerne bliver udviklet dømmer de som reglen meget godt, men når der ikke er udvikling på så bliver slet ikke dømt på samme måde. Dette kan vi ikke være bekendt overfor for klubberne. Vi skal som dommere helst levere den samme vare hver gang. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi i resten af sæsonen vil fortage uanmeldte udviklinger, for derfor at se hvordan der dømmes når man ikke ved der er udviklere i hallen. Hvis man har fået en uanmeldt udvikling, vil udvikleren gøre dommerne opmærksom på han har været der, inden han forlader hallen.

6.Sekretær

  Skrive til DU angående udviklerkursus 2 samt John L. udviklerstatus.

Hvis i har problemer med at jeres tryk på dommer tøjet ikke sidder fast, så tag tøjet med ned til Brunø, så ordner han det.

 

7.Diverse

 

  7.1.   Erindringsliste.

 

 1.      Sponsor kontrakt, manglende betaling.

 

     Der er sendt brev til Spar V. vi afventer svar.

 

      2.     Generalforsamling.

 

       Det bliver d. 28/4 kl. 18.00 til spisning og generalforsamling kl. 19.00

 

       Kurt aftaler lokaler, og står for mad sammen med John.

 

       Beretning senest d. 7/4  Danny snakker med John N. som dirigent.

 

      3.     Konflikthåndterings kursus.

Kredsen prøver at lave kursus for gruppe 2-3 og 4 dommere. Der er mødepligt til kurset. Dog modtages gyldigt afbud. Dato meldes ud når vi har fået den, og  der sendes indbydelse ud til dommerne. Ole sørger for det

 

8.Nyt møde.  Ole indkalder sidst i marts.

 

Referent Danny Rosenkilde

 

 

 

Referat d. 16-11-2015

Referat d. 16-11-2015

Dagsorden som følger:

1.        Godkendelse af:

1.1.      Dagsorden  Ok

1.2.      Referat  Ok

2.        Formanden

Status på dommere. 2 dommere rykkes fra gr.3 til gr.4 pga. 3 udviklinger der er langt under middel inden for kort tid.

Der har været 18800 besøg på hjemmesiden.

Vi har stadig dommere der ikke får kampe. Så derfor vil vi gøre opmærksom på overfor DU at vi ikke ønsker flere nye dommere i NVH. Både fordi der er for lidt kampe til de dommere vi har, og fordi vi ikke kan pleje de nye dommere, pga. at vi ikke må udvikle, eller udviklingerne ikke bliver påsat. Og de nye dommere heller ikke får kampe. Skulle der fremover komme nye dommere må DU selv prøve at få dem i gang, ellers skal der ske store fremskridt i overnævnte punkter.

3.        Næstformanden

Udviklinger bliver ikke gennemført, da der fra kontoret ikke er samarbejde om dette.

4.        Kasserer

          Der er et enkelt medlem der ikke har betalt kontingent.

          Kasse beholdning ser fin ud.

5.        Kontaktansvarlig

Samarbejde med påsætter fungerer ikke. Vi får ikke lavet vores udviklinger, og vores dommere får generelt for lidt kampe. Vi havde nok håbet på en bedre fordeling af kampe nu vi fik en ny påsætter, men kan nu konstatere at dette ikke sker. De nye dommere får ingen kampe. Vi har påsat 16 udviklinger, men kun de 8 er blevet gennemført.

Den udsendte udvikler liste fra HH er gennemgået, og der er efter vores mening 3 fejl i blandt vores udviklere. Per Christensen, Kurt Thomsen og John Lauersen står som inaktive, dette er en fejl. Danny kontakter HH.

6.        Sekretær

Vi mangler en opdateret dommerliste fra kontoret. Med grupperinger og kontakt oplysninger på vores dommere. Danny skriver til kontoret.

7.        Diverse

7.1.      Erindringsliste.

Arrangementer Der er ikke indkommet nogen forslag.

Gruppering dommere Vi er ajour indtil videre.

Parsammensætning Ok indtil videre.

Udvikling af lokale dommere Bliver ikke gjort da vi enten ikke må, eller fordi udviklerne bliver taget af igen af kontoret.

Sponsoraftalen med Spar V - status refusion Vi mangler stadig lidt i forhold til tryk omkostninger. Kurt følger op på dette sidst i november.

8.        Nyt møde Januar.

Referent Danny Rosenkilde

 

Referat 1/10 2015

Referat 1/10 2015

 

Dato 1/10 2014 kl. 18.00, hos Kurt

 

 1. Godkendelse af:

1.1.                 Dagsorden  Ok

1.2.                 Referat Ok

2.Formanden

Kurt og kampåsætteren i kreds 1 Vibeke deltager i møde med DU. Med til dette møde, tager Kurt vores ønsker om fremtidig påsætning og samarbejde med til DU. Herunder rettelser til påsætningen indenfor løbende uge, her vil vi gerne have at dommerne får direkte besked, da det ikke kan være rigtigt at man skal tjekke sit håndoffice flere gange om dagen for ændringer. Dommer grupperinger skal overholdes, også i ungdoms div. Kampe i udbud skal minimeres, disse kampe skal også grupperes rigtigt.

Vi opfordrer vores medlemmer til ikke at dømme sammen med dommere, som ikke er medlem af nogen dommerklubber.

Alle gr.1 dommere som ikke har bestået test, rykker ned i gr.2. Skulle de have lyst til at prøve at løbe test igen inden jul, giver DU mulighed for dette, og man kan derefter rykke op i gr.1 igen, hvis der mangler dommere.

Hjemmesiden opdateres hurtigst muligt med de nye grupperinger.

3.Næstformanden

Udvikler møde/samlinger som der er indkaldt til fra kredsen, burde der ikke her være en form for kørsel godtgørelse, selvfølgelig med samkørsel til samlingerne. Kurt bringer dette med til DU møde d. 7/10

4.Kasserer

Der er 2 dommere i restance med kontingent. Vi afventer svar fra Spar V ang. tryk på dommertøj.

5.Kontaktansvarlig

Der er sendt info til påsætter om par sammensætning, disse bliver ikke brugt optimalt, dette tages med på DU møde d. 7/10-15.

Torben Larsen prøves med ny makker fra SVD, hvis alt falder på plads. Kurt snakker med Erik om dette.

Ole kontakter HH for at få par sammensætningen i gr.1

Par sammensætningen er drøftet, og der er lavet en plan, hvor vi har prøvet at tilgodese alles ønsker, såfremt at det har kunne lade sig gøre. Kurt er kontakt person for dette.

6.Diverse

6.1.                 Erindringsliste.

 1. Opfølgning på påsætning

7.Nyt møde

Ole finder en dato i uge 45/46

Referent Danny

 

Referat 18-04-2015

18-April-2015

Referat af generalforsamling d. 16/4 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 16/4 2015

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
John Nepper
2. Valg af sekretær for generalforsamlingen.
Danny
3. Valg af stemmetællere.
Kjeld og Johnny
4. Bestyrelsens beretning.
Gennemgået samt lidt nyt om fremtidens påsætning.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.
Regnskabet viste et lille underskud. Og blev efterfølgende vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen.
7. Valg af formand.
Danny blev genvalgt.
8. I lige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ole Nielsen blev genvalgt og Mogens Thomsen blev valgt ind.
I ulige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 1. og 2. suppleant.
Per Kristensen blev 1 suppleant og Kim Overgård blev 2 suppleant.
10. Valg af 2 bilagskontrollanter.
Der var genvalg til Kjeld Simonsen og Johnny Andersen.
11. Eventuelt.
Årets dommer blev Arne Møller ( Mylle )
John Nepper fik ordet og præsenterede det nye DU., som består af:
Morten Engbjerg som bliver næstformand.
Hans Henrik Ottesen som bliver udviklingsansvarlig.
Pernille Hansen som bliver sekretær og testansvarlig.
Danny Jensen som bliver ung dommeransvarlig.
Kjeld Simonsen som bliver indstillings og uddannelsesansvarlig.

John Nepper berettede om nye tiltag i dommerrækkerne, og lidt om hvad forventningerne til fremtiden er.
Kurt spørger, hvem der har bredden. Svar fra John er, at det har hele DU samt dommerklubberne.
Johnny spørger, hvem der bestemmer, hvornår en dommer skal stoppe. Svar på dette, er at det gør bestyrelsen samt DU ud fra præsentationer og udviklinger.
Der blev spurgt om, hvorfor der ikke holdes arrangementer. Bestyrelsen svarede, at der er for lidt opbakning til disse og derfor bruges der for mange penge samt ressourcer på det. Derfor holder bestyrelsen igen, indtil der indkommer forslag til nyt arrangement.
Der blev opfordret til, at der til stævner blev sendt praktiske oplysninger med ud sammen med påsætningen. John ville tage emnet op med kontoret.
Der var ros til dommerne fra Rødspætte cup, der havde ikke været nogen klager i år, så derfor må holdene have været tilfredse med dømningen.
Hjemmesiden har haft 10322 besøg på de 7 måneder den har kørt.

Referent Danny Nielsen.

12-Marts-2015

Referat 11-03-2015

Referat 11-03-2015


Dato 11/03 2015 kl. 18.00, hos Gunnar.

1. Godkendelse af:
1.1. Dagsorden Ok
1.2. Referat Ok

2. Formanden
Der er kommet en klage som har ført til, at en dommer har fået karantæne indtil 31. maj. Behandlingen af denne klage har ikke været omkring NVH, og vi må bare konstatere, at forløbet er under al kritik. Det kan ikke være rigtigt, at man modtager en karantæne lørdag nat kl. 23.45 på mail, når man er påsat kampe til dagen efter. Det burde være en personlig henvendelse til dommeren og i god tid. Det skal ikke være midt om natten. Her mangler der en klar procedure til behandling af disse sager.
Generalforsamlingen bliver d.16/4-15 i Spar V. lokaler i Frederikshavn. Spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00 Kurt og John sørger for mad og drikke. Ole sender indbydelser ud senest 20/3, husk beretningen. Danny ordner gavekort til årets dommer samt vin til div. personer.
Frederik Jørgensen er stoppet igen, kan vi se i DU referat. Vi er ikke blevet informeret om dette.
T.S. bliver ikke påsat flere kampe, før han selv melder sig klar til at dømme. Der er brugt alt for meget energi på at få ham i gang, da han er blevet væk 3 gange. 2 af gangene uden afbud.
Tøj prøvedag regner vi med bliver d. 6/5 i Dybvad hos Brunø.

3. Næstformanden
Holder pause indtil videre.

4. Kasserer
Der er styr på indbydelser til generalforsamlingen. Der er stadig en, som mangler at betale kontingent. Der står ca. xxxxx kr. på konto, det ser fornuftigt ud.

5. Sekretær
Håndbog rettes til. Der har været 8600 besøg på hjemmesiden. Det er meningen, at der skal laves et link til udviklings materiale, sådan at man kan hente div. formularer via hjemmesiden.

6. Kontaktansvarlig
Der mangler stadig en håndfuld udviklinger, men de klares inden sæsonen slutter.
.
7. Diverse
7.1. Erindringsliste.
1. Prøvedag.
2. Håndbog rettes til.

8. Nyt møde
Vi mødes kl. 17.00 til generalforsamlingen.

Referent Danny

10-Februar-2015

Referat af bestyrelsemøde 9/2 2014

Dato 9/2 2014 kl. 18.00, hos Ole

1. Godkendelse af:
1.1. Dagsorden Ok
1.2. Referat Ok

2. Formanden
Generalforsamling vil såfremt det falder på plads med lokaler, blive afholdt d. 16/4 2015 med spisning kl. 18.00, og generalforsamling kl. 19.00.
Kurt bestiller mad og får styr på lokaler. Samt drikkevarer.
Indbydelserne sendes ud ca. d.20/3 sammen med bestyrelsens beretning. Ole sørger for det.
Årets dommer forslag modtages, dette sættes på hjemmesiden.
På valg er formanden. Han fortsætter gerne såfremt der er opbakning for det.
På valg er Ole, modtager genvalg. Og på valg er Gunner som gerne vil stoppe, bestyrelsen spørger om der er nogen der har lyst.
Kreds 1 generalforsamling er d. 23/3 2015 kl. 19.00 i Brønderslev hallen.
Årets dommer i kreds 1 drøftet og vi indstiller 1 person til denne titel. M.E.
Vi har fået 3 nye dommere efter jul, efter sigende er de alle villig til at dømme, men det er knebet med at møde op til kampene de har fået. Dette kigger vi på.
Så har vi fået brev fra Andrea Nyeman Thode. Hun er vendt hjem fra Norge, og vil gerne i gang med at dømme igen, vi undersøger om hvordan vi får hende aktiveret, eller om hun må vente til næste sæson. Dette er sendt videre til Åge Bak.
Klage over dommerne C.E. og N.O. er afsluttet og begge har fået mundtlig besked. Hvad besked de har fået vides ikke da vi ikke bliver orienteret herom fra DU.

3. Næstformanden Intet
4. Kasserer
Det ser fint ud, vi har ca. xxxxx kr. på kontoen. Der er stadig 1 dommer der ikke har betalt kontingent.
5. Kontaktansvarlig
Vi har fået besked på at kontraktforhandlingerne på det nye dommertøj først kan afsluttes i april. Først der har Spar V. tid. Prøvedag på det nye dommertøj, forsøges afholdt onsdag i uge 19 hos Brunø i Dybvad.
Jamie skal prøve at have H. s3 eller D. s1-2 han er klar til mere.
Peter Stokbro er skadet. Frederik er stadig ikke kommet i gang igen, efter den dårlige oplevelse han fik i Sæby.
Der er 19 udviklinger på vej for resten af sæsonen. Så alle skulle gerne være udviklet inden sæsonen slutter.
6. Diverse
Erindringsliste.
1. Generalforsamling.
2. Prøvedag.
3. Gaveregulativ/håndbog for dommerklubben

7. Nyt møde 11/3 2015 hos Gunnar

15-December-2014

Referat af bestyrelsemøde 15/12 2014

Dato 15/12 2014 kl. 18.00, hos Danny

1. Godkendelse af:
1.1. Dagsorden Ok
1.2. Referat Ok
2. Formanden
Pernille og Morten er rykket op i gr.2
Talent arbejde i kreds 1 blev drøftet ud fra SVD’s oplæg.
Hjemmesiden har rundet 5000 besøg. Der er aftalt med sponsor at hvis det lykkedes vil deres logo blive baggrund på hjemmesiden, når jule baggrunden laves om igen.
Vi bliver alle nødt til at være meget påpasselig med hvad vi går og laver ude i hallerne da det er blevet alt for nemt at klage over dommerne, så til alle i dommer kollegaer, vil vi fra bestyrelsen bede jer om at prøve at få tingene til at fungere ude i hallerne. Der er i denne sæson kommet alt for mange klager, dette skyldes nok at det bare er blevet for nemt for trænere og ledere i klubberne at skrive en klage, for at få afløb for deres egne frustrationer, I stedet for at kigge ind af først. Bare fordi spillere og trænere ikke opføre sig rigtigt, så behøves vi ikke at gøre det samme. Brug de midler i har og tal ordentligt til hinanden der ude.
3. Næstformanden
Det er alt for dårligt at der ikke kommer svar eller besked tilbage til dommere der har en klage til behandling. Behandlingstiden fra DU er stadig alt for lang.
4. Kasserer
Det ser fint ud, vi har ca. xxxxxxx kr. på kontoen. Der er stadig 1 dommer der ikke har betalt kontingent.
5. Kontaktansvarlig
Vi har fået udviklet næsten alle vores dommere, nogle mere end 1 gang. De sidste vi mangler tager vi efter jul.
Vi indstiller 3 dommere til oprykning fra gr.3 til gr.2 Og vi indstiller 2 dommere til nedrykning fra gr. 2 til gr.3 alle er blevet udviklet og ud fra det er der truffet denne beslutning.
Der arbejdes stadig med nyt dommertøj.
6. Diverse
6.1. Erindringsliste.
7. Nyt møde 9/2 2015

13-November-2014

Referat af bestyrelsemøde d.13/11 2014

Referat af bestyrelse møde.

Dato 13/11 2014 kl. 19.00, Kurt

Godkendelse af:
1.1. Dagsorden ok

1.2. Referat ok

Formanden
Orientering om sidste fællesmøde med DU. Referat fra dette møde kan ses på hjemmesiden.

Udvikler og onkel liste opdateret, og rettes til på hjemmesiden.

JHF dommer grupperinger skal overholdes af påsætteren, disse grupperinger kan ses på hjemmesiden.

Pga. af et par klager på et par dommere, er der besluttet at der laves en udvikling snarrest på disse dommere.

Jørgen Svane stiller sig til rådighed til et arrengment, hvis dette skulle have interesse.

Løbetest lørdag d.3/1 kl. 9.00 i Flauenskjoldhallen.

Næstformanden intet

Kasserer
Det ser ok ud vi har xxxxxxx kr. på kontoen. Dog er der 4 dommere der ikke har betalt kontingent endnu, trods at der er sendt påmindelse ud.

Kontaktansvarlig
Vi er kommet godt i gang med udviklinger af vores dommere, og de næste 16 udviklinger er også planlagt.

Pernille og Morten skal have en prøvekamp i Hr.s2 og forløber den godt indstilles de til oprykning.

Per og Michael har haft første prøvekamp som gik godt, og skal have en mere snarrest.

De 3 nye dommere har alle været i kamp, og alle gjorde det rigtigt fint.

Der er indhentet priser på Adidas dommertøj til næste sæson. Kurt arbejder stadig med sponsor til dette.

Der er en enkelt dommer som går og laver rigtigt dårlig omtale af vores dommere samt bestyrelsen, Danny vil tale med denne person om dette samt konsekvens af dette hvis ikke det bliver bedre.

Sekretær Det er ikke alle der har fået deres dommerkort udleveret endnu. Dette vil ske til prøveaften af det nye dommertøj.

Diverse
7.1. Erindringsliste.

Velkomstbrev til nye dommere – oplyse kontingent. Skal være klar til november.

Ole laver hurtigt dette brev og Danny sætter det på Hjemmesiden.

Par sammensætning.

Der er ikke kommet mange ønsker, dem der er arbejdes der videre med.

Hjemmeside.

Hjemmesiden kører fint. Der mangler stadig nogle få billeder af dommere. Der arbejdes løbende med at gøre siden bedre.

Nyt møde D.15/12 hos Danny

15-09-2014

Møde referat

Møde 15. sept. 2014 kl. 19.00 hos John, Carl Nielsensvej 8, fr. havn.
Dagsorden:

1. Godkendelse af: OK
1.1. Dagsorden Ok
1.2. Referat Ok

2. Formanden
DU referat gennemgået og konstateret at der igen ikke står noget i det, samt det er
mangelfuldt angående de ting der er drøftet på DU møde.
Som det ser ud pt. får TW ikke lov at udvikle, dette er åbenbart en beslutning der
er truffet højere oppe i systemet. TW må dog stadig bruges som onkel.
Danny har snakket med Niels Jørn om et møde så vi log ind til hjemmesiden og
Selv kan redigere den.
2 dommerkursus Danny aftaler med Åge Bak en dato i nær fremtid. Der laves
Invitation til dette når dato kendes.
Status på dommere er at vi i NVH er gået fra 72 til 57 mand der har været på OB
Møde, der vides endnu ikke om alle 57 vil dømme i år.

3. Næstformanden. Intet

4. Kasserer. Status ca. 7800 kr. på kontoen. Ole sender snarrest kontingent
opkrævninger ud, i samme brev gør vi opmærksom på at ønsker til par
sammensætning kan gives til Kurt Steen.

5. Kontaktansvarlig
Dommerliste gennemgået og vi må konstatere at det er mange af de nye dommere
Der er faldet fra, men med 4 chancer for at komme til OB møde er der ingen
undskyldning for ikke at have mødt til et af dem. Der holdes ikke flere i år, så
Hvis man vil forny sit dommerkort skal man på et nyt dommerkursus.
Status lige nu er at vi mener vi har 7 udviklere og 5 onkler. Planen er at prøve at
Få udviklet alle i sæsonen.
Dommertøj: Kurt er i gang med at undersøge priser, samt kontakte sponsor.
.
6. Sekretær. Intet
.
7. Diverse
7.1. Erindringsliste.
Arrangementer
Gruppering dommere. Er lavet
Parsammensætning. Drøftet afventer dommernes tilbagemelding
Udvikling af lokale dommere. Vi vil prøve at nå alle i sæsonen
Velkomstbrev til nye dommere – oplyse kontingent. Skal være klar til november.

7.2. Ny erindringsliste
Velkomstbrev til nye dommere – oplyse kontingent. Skal være klar til november.
Parsammensætning.
Hjemmeside.

8. Nyt møde. Forslag d 27/10 hos Kurt alle melder lige tilbage om det er ok.

Referent. Danny